Maturita 2019 – profilová část

Maturita 2019 – profilová část

Obor: Masér sportovní a rekondiční

Povinné zkoušky:

  • Rekondice – součástí zkoušky je předmět Psychologie - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
  • Aplikovaná masáž - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
  • Masáže – forma praktické zkoušky

Nepovinné zkoušky:

  • Informatika - součástí zkoušky je předmět Informačně-technologický základ - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
  • Ekonomika - součástí zkoušky je předmět Komunikace ve službách - forma ústní zkoušky před maturitní komisí

Obor: Obchodní akademie

Ústní povinné zkoušky:

  • Účetnictví - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
  • Ekonomika - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
  • Písemná práce z ekonomiky, účetnictví a písemné a ústní komunikace – forma písemné a praktické zkoušky

Nepovinné zkoušky:

  • Informační technologie - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
  • Právo – součástí zkoušky je předmět Občanská nauka a Občanský základ- forma ústní zkoušky před maturitní komisí

 

Z nepovinných předmětů si žák může vybrat maximálně 2 zkoušky.

 

U denní formy vzdělávání můžeme do MZ zařadit jen ty zkoušky, které se za celou dobu vzdělávání vyučují minimálně 144 hodin.

 

NAHRAZENÍ ZKOUŠEK:

Ředitelka školy může profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit žákovi zkouškou dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyk. Žák musí do 31. března podat písemnou žádost ŘŠ a musí přiložit ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.