Přehled termínů maturit 2019

Obor

Praktická zkouška a písemná zkouška profilové části MZ od 1. 4. 2019

 

Ústní zkoušky společné

části i profilové části MZ a obhajoby prací
16. 5. - 10. 6. 2019

Didaktické testy a písemné práce společné části MZ

10.4.-11.4.2019

2.5. - 15.5. 2019

Masér sportovní
a rekondiční

25.4.2019 (čtvrtek)
Praktická zkouška z masáží

23. 5. 2019 (čtvrtek)
Ústní zkoušky společné části

a ústní zkoušky profilové části

Společná část maturitní zkoušky podle jednotného rozpisu.

Obchodní akademie

25.4.2019 (čtvrtek)          
Souvislá písemná práce z předmětů Ekonomika, Účetnictví, Písemná a ústní komunikace

22.5.2019 (středa)
Ústní zkoušky společné části

a ústní zkoušky profilové části
 

Společná část maturitní zkoušky podle jednotného rozpisu.


Konec školního roku pro žáky čtvrtých ročníků je stanoven na 30.4.2019 (úterý).