Zkušební komise - MU3

JMENOVÁNÍ

Ve smyslu § 3, odstavce 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatořích absolutoriem

 

jmenuji zkušební komisi pro závěrečnou zkoušku studijní obor:
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01

předseda: Mgr. Lucie Daňková
místopředseda zkušební komise: Mgr. Romana Hlinecká
třídní učitel: Mgr. Miriam Zralá
odborník z praxe: Mgr. Zuzana Kapounová

 

Písemná zkouška z odborných předmětů: 3. 6. 2019

 

Praktická zkouška z odborného výcviku: 5. 6. 2019

Zkoušející: Mgr. Miriam Zralá

Přísedící: Mgr. Marek Smutný

 

Ústní zkouška z odborných předmětů: 13. 6. 2019

Zkoušející: Mgr. Miriam Zralá

Přísedící: Mgr. Marek Smutný

 

 

V Brně dne 15.3. 2019

Ing. Soňa Šestáková

ředitelka