Poskytované služby

Poskytujeme služby zrakově postiženým ve věku od 3 do 26 let, jejich rodinám, školám a dalším zainteresovaným institucím. Péče se vztahuje i na osoby s vícečetným postižením se zrakovou vadou v kombinaci.

 

Nabízíme:

 • psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
 • konzultace s pedagogy, rodiči a spolupracujícími institucemi
 • metodickou pomoc
 • sociálně právní poradenství
 • poradenství při výběru vhodné školy a další profesní orientaci
 • pomoc při výběru speciálních optických a kompenzačních pomůcek včetně zpracování podkladů pro následné žádosti rodičů
 • semináře pro pedagogy a asistenty pedagoga
 • výuku prostorové orientace, čtení a psaní bodového písma a obsluhy elektronických pomůcek
 • zpracování dokumentace potřebné k integraci do škol běžného typu a k zařazení do škol samostatně zřízených pro děti se zdravotním postižením
 • jednodenní diagnostické pobyty pro děti předškolního věku

 

Kontakt s klienty probíhá:

 • formou návštěv ve školách a rodinách
 • ambulantně na pracovišti SPC

 

Četnost našich intervencí je přizpůsobena potřebám klientů, nejméně však  2x ročně.

Klienty přijímáme po předchozí domluvě, dovolat se lze na tel.: 543 210 437 v pondělí a v pátek mezi 8 – 14 hodinou.

 

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ.