DŮLEŽITÉ INFORMACE

Informace k 1. 9. 2021

Vážení rodiče, žáci a žákyně,

zasílám Vám informace k novým pravidlům v oblasti školství, uplatňovaným od počátku dne  1. 9. 2021.
•    Testování bude probíhat u žáků školy ve dnech : 1. 9. (2. 9. – žáci 1. třídy ZŠ a ZŠS) , 6. 9. a 9. 9..
•    V případě, že je žák očkován (předloží očkovací certifikát) nebo prodělal v posledních 180 dnech nemoc Covid 19 (předloží zprávu do lékaře), testovat se nemusí.
•    Žáci ZŠ, ZŠS (někteří) i SŠ musí ve společných prostorách nosit ochranu úst i nosu, kterou si donesou z domů.
•    Žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou nemusí nosit ochranu úst a nosu. U nás to budou především žáci ZŠS.
•    V případě, že je žák neočkovaný, bez prodělané nemoci Covid 19 v posledních 180 dnech a odmítne testování, měl by nosit ochranu úst a nosu ve všech prostorách školy.
•    Pokud Vaše dítě bude nakaženo nemocí Covid 19, ihned tuto skutečnost prosím nahlaste třídnímu učiteli.
•    Děti v mateřské škole nemusí nosit ochranu úst a nosu a nemusí se testovat.
•    Účastníci ŠD, ŠK a Internátů se nemusí testovat.  

Konkrétní informace k organizaci začátku školního roku naleznete v aktualitách u škol, které Vaše děti budou od 1. 9. 2021 navštěvovat.
O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy, zprávy v Edookitu nebo Váš osobní email.
V Brně dne 31. 8. 2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy

 

 

 

Informace k nástupu na SŠ ke školnímu roku 2021/2022

15.06.2021 09:24

Informace týkající se zahájení školního roku 2021/2022.
informace-k-nastupu-na-ss-2021-2022.pdf

...

Informace k nástupu na internát ve školním roce 2021/2022

15.06.2021 09:21

Informace týkající se nástupu na internát ve školním roce 2021/2022.
informace-k-nastupu-na-internat-2021-2022-final.pdf

...
Logo - Světluška - nadační fond Českého rozhlasu

Cílem projektu je nákup 4 notebooků se základními programy – operační systém a kancelářský balík MS Office. Ozvučení lze získat zdarma. Každý zrakově postižený žák má nárok na 1-3 hodiny speciální péče týdně, kde se bude učit notebook používat - ovládání klávesnice, klávesové zkratky, základní práci se soubory, záznam textu v textovém editoru.

Notebooky budou primárně určeny pro žáky se zrakovým postižením, případně pro žáky s těžkou vadou řeči a dalšími handicapy.

Logo - Finančně gramotná škola

Finanční gramotnost do škol a podnikavost

V průběhu září se naši pedagogové zapojili do soutěže na získání certifikátu pro výuku finanční gramotnosti. Jejich práce byla oceněna bronzovým certifikátem. Všem zúčastněným děkujeme.

Agapo - tranzitní program ze školy do práce - nálepka

Agapo, o.p.s. - tranzitní program ze školy do práce

Program je zaměřen na asistované praxe našich studentů u běžných zaměstnavatelů. Díky těmto praxím získávají pracovní i sociální dovednosti a návyky a tím zvyšují svoji samostatnost. Připravují se tak ke vstupu na otevřený trh práce.

Logo - Nadace Leontinka

Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Posláním Nadace Leontinka je umožnit těmto lidemintegraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit.

Nadace Leontinka pomáhá našim žákům provozovat plavání, a to zajištěním pronájmu bazénu.