Den otevřených dveří 2021 - tentokrát trochu jinak

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Den otevřených dveří se koná 24.3.2021.

Zde je odkaz na stránku s konkrétními informacemi

 


MATEŘSKÁ ŠKOLA

Den otevřených dveří se koná 31.3.2021.

Zde je odkaz na stránku s konkrétními informacemi

STŘEDNÍ ŠKOLA

Vážení rodiče, žáci a žákyně,

zasíláme Vám informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne  27. 2. 2021.

Na střední škole bude veškerá výuka probíhat distančním způsobem vzdělávání včetně odborného výcviku. Je však možné domluvit si osobní individuální konzultaci s učitelem ve škole. Rozvrh je k dispozici v Edookitu.

O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy a zprávy v  Edookitu.

V Brně 27. 2. 2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy 


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vážení rodiče, žáci a žákyně,

zasíláme Vám informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne  27. 2. 2021.

Na základní škole bude veškerá výuka probíhat distančním způsobem vzdělávání. Je však možné domluvit si osobní individuální konzultaci s učitelem ve škole. 

O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy a zprávy v  Edookitu.

V Brně 27. 2. 2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy 


ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Vážení rodiče, žáci a žákyně,

z rozhodnutí Krajské hygienické stanice se sídlem v Brně, Jeřábkova 4 ,s účinností ode dne 25. 2. 2021 do odvolání se uzavírá Základní škola speciální.

O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy, zprávy v Edookitu nebo Váš osobní email.

V Brně dne 25. 2. 2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy


MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vážení rodiče,

přinášíme Vám informace k omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 27. 2. 2021.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR zakazuje od 27.2.2021 osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy nebo Váš osobní email.

V Brně dne 27. 2. 2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy

Důležité informace pro končící ročníky SŠ

19.02.2021 13:12

Vážení rodiče, žáci a žákyně, zasíláme Vám informace ke změnám maturitních a závěrečných zkoušek a v roce 2021. O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy a zprávy v Edookitu. Čtěte dále.

...

Den otevřených dveří na MŠ - 2021

11.02.2021 14:01

Dny otevřených dveří se konají 31.3.2021.
Způsob konání bude upřesněn dle epidemiologické situace.
Sledujte prosím naše stránky.
Chcete-li si školu prohlédnout, můžete si spustit VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU ŠKOLY. (Otevře s...

Den otevřených dveří na ZŠ, ZŠS - 2021

12.02.2021 08:21

Den otevřených dveří na základní škole a základní škole speciální proběhne, pokud to situace dovolí, 24. 3. 2021, kdy vás rádi přivítáme na půdě školy a zodpovíme vaše dotazy ohledně zápisu do  prvních tříd.

Bude probíhat formou individuálních konzultaci za dodržení nařízených hygienicko- epidemiologických o...

Zrušení lyžařského kurzu 2021

25.01.2021 17:34

Z důvodu pandemie Covid-19 se neuskuteční v tomto školním roce lyžařský kurz určený pro žáky 1. ročníků a vybrané žáky z vyšších ročníků naší školy plánovaný na 6.-12.3.2021. Jelikož je tato akce součástí povinné výuky 1. ročníků, budou tito žáci absolvovat lyžařský kurz příští školní rok.

Děkujeme za...

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro rok 2021/2022

21.01.2021 08:59

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 vyhlašuje první kol...

Důležité změny pro šk. rok 2020/2021

28.08.2020 08:33

Vážení zákonní zástupci dětí/žáků naší školy a školských zařízení (dále ŠD a ŠK), vážení zletilí žáci naší školy, oznamujeme Vám, že ve školním roce 2020/2021 dojde k několika změnám.

...
Logo - Světluška - nadační fond Českého rozhlasu

Cílem projektu je nákup 4 notebooků se základními programy – operační systém a kancelářský balík MS Office. Ozvučení lze získat zdarma. Každý zrakově postižený žák má nárok na 1-3 hodiny speciální péče týdně, kde se bude učit notebook používat - ovládání klávesnice, klávesové zkratky, základní práci se soubory, záznam textu v textovém editoru.

Notebooky budou primárně určeny pro žáky se zrakovým postižením, případně pro žáky s těžkou vadou řeči a dalšími handicapy.

Logo - Finančně gramotná škola

Finanční gramotnost do škol a podnikavost

V průběhu září se naši pedagogové zapojili do soutěže na získání certifikátu pro výuku finanční gramotnosti. Jejich práce byla oceněna bronzovým certifikátem. Všem zúčastněným děkujeme.

Agapo - tranzitní program ze školy do práce - nálepka

Agapo, o.p.s. - tranzitní program ze školy do práce

Program je zaměřen na asistované praxe našich studentů u běžných zaměstnavatelů. Díky těmto praxím získávají pracovní i sociální dovednosti a návyky a tím zvyšují svoji samostatnost. Připravují se tak ke vstupu na otevřený trh práce.