DŮLEŽITÉ INFORMACE

INFORMACE

Vážení rodiče, žáci a žákyně,

předkládáme Vám informace v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne  17.5.2021.

V plném provozu je MŠ, ZŠ, ZŠS, SŠ (zatím jen na výuku odborného výcviku), dále je v provozu školní družina, klub a internáty ZŠ a SŠ (příjezdovým dnem je neděle večer).

Ranní družina pro žáky ZŠ je již také v provozu.

Celkové hodnocení na konci školního roku bude probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech.

Žáci na SŠ musí mít respirátor.

Žáci na ZŠ musí mít alespoň roušku.

Žáci na ZŠS roušku dle možností.

Stále je nutné dodržovat přísná hygienická pravidla.

Škola je povinna 1x týdně před zahájením výuky a za dodržení mimořádných opatření (respirátory, rozestupy, dezinfekce, homogenita tříd) provést u žáků a zaměstnanců testování neinvazivními antigenními testy.

Podrobné informace o testování žáků naleznete na následujících odkazech:

Popis testování žáků na přítomnost SARS Cov-2 na SŠ

Popis testování žáků na přítomnost SARS Cov-2 na ZŠ

Popis testování žáků na přítomnost SARS Cov-2 na ZŠS

O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy a zprávy v  Edookitu.

 

V Brně 12.5.2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy 


VIDEONÁVOD NA SAMOTESTOVÁNÍ - COVID-19

Ke stažení návod na pouřití antigenního testu v PDF: navod-na-pouziti-antigenniho-testu-singclean.pdf


INFORMACE K TESTOVÁNÍ NA PŘÍTOMNOST COVID-19

Vážení rodiče, žáci a žákyně,

předkládáme Vám informace ohledně testování, které bude ve škole probíhat od 3.5.2021 1x týdně (pondělí) nebo první den osobní přítomnosti žákaúžákyně ve škole.

Základní informace o testování pro rodiče a žáky naleznete po kliknutí na tento odkaz.

 

INFORMACE K POZITIVNÍMU VÝSLEDKU TESTU NA PŘÍTOMNOST COVID-19

Pokud by někdo z dětí/žáků naší školy měl u testování pozitivní výsledek, obdrží od nás  POTVRZENÍ O POZITIVNÍM VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTU.

Následně máte povinnost informovat o pozitivním výsledku antigenního testu svého dítěte lékaře (zletilý žák informuje sám).

Po vystavení žádanky od lékaře k RT-PCR vyšetření se k testu přihlašuje každý sám, níže naleznete návod.

Návod k registraci k PCR Reservatic zde po kliknutí na tento odkaz. (Otevře se do nového okna jako PDF dokument)

O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy a zprávy v Edookitu.

V Brně 12. 4. 2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy 


STŘEDNÍ ŠKOLA

Vážení rodiče, žáci a žákyně,

zasíláme Vám informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne  26.4.2021.

Na střední škole bude výuka odborného výcviku probíhat prezenční formou a výuka všech ostatních předmětů bude probíhat distančním způsobem vzdělávání.

Je možné domluvit si osobní individuální či skupinovou konzultaci s učitelem ve škole. Rozvrh je k dispozici v Edookitu, došlo k malým změnám, prosíme vás o kontrolu rozvrhu.

Žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole zakrytá ústa a nos respirátorem (rouška nestačí) a bude se hodně větrat, prosíme, přizpůsobte tomu oblečení.

Internátní žáci mohou přijet na internát v neděli 25.4.2021.

O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy a zprávy v  Edookitu.

V Brně 26.4.2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy 

 

Seznamy přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání ZŠS

10.05.2021 10:14

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole speciální, jejíž činnost vykonává  Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2.
 

...

Seznamy přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání ZŠ

10.05.2021 10:11

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává  Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2.
 

...

Nové informace k testování na škole

03.05.2021 10:30

S platností od 3.5.2021 se žáci SŠ, ZŠ a ZŠS a děti z MŠ budou testovat jedenkrát týdně, a to v pondělí nebo ihned po příchodu do školy(v jiný den).
Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro &u...

Popis testování žáků SŠ na přítomnost Covid-19

30.04.2021 10:26

Testování bude probíhat dle přiloženého rozpisu od 3.5.2021. Pokud nebude žák přítomen v tyto dny, bude otestován ihned po svém příchodu do školy.
Dozor budou vykonávat učitelé stanovení dle rozpisu, výsledky testů budou zapisovat do připravené tabulky.
Při vstupu do místnosti si žáci vydezinfikují ruce, posadí se na vyhrazená místa a obdrží testova...

Informace k zápisu do MŠ

24.04.2021 09:31

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 svou ředitelkou zveřejňuje následující informace související se zápisem do mateřské školy (zápisem k předškolnímu vzdělávání - dále jen „zápis“) pro školní rok 2021/2022.

...

Informace o testování – přijímací zkoušky na SŠ

13.04.2021 17:36

  • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
     
  • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i...

Základní informace o testování pro rodiče a žáky

23.04.2021 09:05

Proces samoodběru

  • —Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
  • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.
  • —Během testování je vhodné zajistit větrání.
...

Popis testování žáků ZŠS na přítomnost Covid-19

20.04.2021 12:15

Preventivní testování se v základní škole speciální provádí ode dne 12. dubna 2021.

Žákovi je umožněna od 12. 4. 2021 osobní přítomnost v základní škole speciální pouze tehdy, pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a v určených dnech podstoupí vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventiv...

Popis testování žáků ZŠ na přítomnost Covid-19

20.04.2021 12:16

Popis testování žáků na přítomnost SARS Cov-2 na ZŠ

Testování bude probíhat až do odvolání 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud nebude žák přítomen v tyto dny, bude otestován ihned po svém příchodu do školy.

Testování bude probíhat  v budovách B3 a B2, vždy tam, kde má žák kmenovou třídu. N...

Logo - Světluška - nadační fond Českého rozhlasu

Cílem projektu je nákup 4 notebooků se základními programy – operační systém a kancelářský balík MS Office. Ozvučení lze získat zdarma. Každý zrakově postižený žák má nárok na 1-3 hodiny speciální péče týdně, kde se bude učit notebook používat - ovládání klávesnice, klávesové zkratky, základní práci se soubory, záznam textu v textovém editoru.

Notebooky budou primárně určeny pro žáky se zrakovým postižením, případně pro žáky s těžkou vadou řeči a dalšími handicapy.

Logo - Finančně gramotná škola

Finanční gramotnost do škol a podnikavost

V průběhu září se naši pedagogové zapojili do soutěže na získání certifikátu pro výuku finanční gramotnosti. Jejich práce byla oceněna bronzovým certifikátem. Všem zúčastněným děkujeme.

Agapo - tranzitní program ze školy do práce - nálepka

Agapo, o.p.s. - tranzitní program ze školy do práce

Program je zaměřen na asistované praxe našich studentů u běžných zaměstnavatelů. Díky těmto praxím získávají pracovní i sociální dovednosti a návyky a tím zvyšují svoji samostatnost. Připravují se tak ke vstupu na otevřený trh práce.