Vytvořeno dne 05.11.2019 13:17, Mgr. Jana Trčková


Akce má připomenout svátek „Mezinárodní den nevidomých“, který se slaví vždy 13. listopadu, (Dne 13. Listopadu 1745 se narodil Valentin Haüy,  první učitel a vychovatel nevidomých dětí a zakladatel historicky prvního výchovného a vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Paříži.
Leták akce

Tento den má za cíl upozornit zdravou populaci na problémy osob se zrakovým postižením, jejich potřeby, které bychom měli respektovat a zabývat se jimi.)

Akce se koná pod zaštitou 1. naměstka primatorky statutarniho města Brna Mgr. Petra Hladika.

Na akci bude naše SPC pro zrakově postižené prezentovat svoji organizaci, poradenské služby a kompenzační pomůcky potřebné pro výuku těžce zrakově postižených. Dále na podiu vystoupí před veřejností někteří žáci SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné a klienti SPC pro zrakově postižené , kteří dělají nějakou zajímavou aktivitu nebo dosáhli významných úspěchů ve sportu, v hudbě apod.

Leták akce

 


Copyright © 2019 - 2020 - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2