Vytvořeno dne 07.05.2020 10:21, Ing. Soňa Šestáková


1. Žáci první den své přítomnosti na internátě přinesou vyplněné a podepsané „čestné prohlášení“, které obdrží prostřednictvím Edookitu a odevzdají ho vychovateli.
2. Vstup na internát je umožněn pouze ubytovaným žákům, nikoliv rodičům či návštěvám. Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák si musí na internát přinést nejméně 2 roušky na den a sáček, kam si bude roušky odkládat.

3. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k ukončení ubytování žáka na internátě.
4. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné.
5. Společenské místnosti na internátě se po dobu platnosti hygienických opatření nedoporučuje používat.
6. Na každém pokoji internátu může být ubytován pouze jeden žák. Návštěvy jsou zakázány.
7. Desinfekční prostředky na ruce budou přiděleny vychovatelům i na jednotlivé pokoje.
8. Každý pokoj bude vybaven nádobou na desinfekci a jejím dávkovačem, v koupelně bude také tekuté mýdlo a jednorázové papírové ubrousky.
9. Na pokoji se nevyžaduje nošení roušky.
1. Po příchodu na internát žák neprodleně použije desinfekci na ruce. Je doporučeno i předchozí důkladné umytí rukou.
11. Časté větrání je zásadním preventivním faktorem.
12. Na internátě bude vymezen pokoj pro případné objevení podezření z onemocnění v průběhu provozu internátu. Tento pokoj bude označen „Izolace Covid 19“.
13. Na internátě bude vyčleněn prostor, který je určen pro dezinfekci použitých roušek.


Copyright © 2019 - 2020 - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2