Vytvořeno dne 02.06.2020 09:49, RNDr. Dana Švihálková


Vážení rodiče a milí žáci,

Podle rozhodnutí pana ministra školství je pro žáky 1 - 5. tříd  možnost docházení do školy  od  25. 5. U nás je to pro žáky  1.A, 1.C, 2.A, 3.+4.A, 5.A.  Žáci 1.B, 3.A, 4.B a 5.B nebudou podle dané vyhlášky docházet do školy až do  30.6. a výuku budou mít pouze distančně.
 

Viz informace na MSMT http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Hodnocení žáků proběhne podle vyhlášky o ukončování školního roku 2019/20, zákonní zástupci ji obdrželi 10. 5. 2020 v Edookitu.

Žáci se dostaví do školy v rozmezí 7:40-7:50 na nádvoří školy, kde je budou očekávat vyučující tak, aby se skupinky dětí nedostaly do bližšího kontaktu. Zákonní zástupci, kteří děti doprovázejí, do školy nevstupují.

Každý den budou mít žáci vyučování podle běžného rozvrhu, nebude pouze tělocvik a plavání, které budou nahrazeny hodinami českého jazyka a matematiky. Učitelé se budou soustředit na vysvětlování nové látky. Účast na výuce je dobrovolná. Žáci, kteří nebudou docházet do školy, budou mít i nadále distanční výuku. Žák musí nastoupit  25. 5., pozdější nástup není možný. Pokud docházku přeruší, je zákonný zástupce povinen žáka omluvit a nahlásit, zda se vrátí.

 Oběd může mít žák ve škole, pro internátní žáky je umožněno ubytování a celodenní  stravování. Po skončení vyučování mohou být žáci v družině až do 15:30.

Všechny prostory, kde se žáci a vyučující budou pohybovat, budou pravidelně větrány a desinfikovány, u vchodu do školy bude desinfekce a žákům bude denně měřena teplota. Pokud bude žák mít více jak 37°C, nesmí do školy vstoupit. Zákonný zástupce musí vyplnit a  podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory. Toto prohlášení odevzdá v pondělí první vyučovací hodinu učiteli. Čestné prohlášení bude zveřejněno na webových stránkách školy. Zde najdete i průběžně uveřejňované další informace. Žáci musí mít u sebe 2 roušky a uzavíratelný sáček, kam použitou roušku odloží.

V případě, že žák v průběhu výuky bude jevit známky onemocnění, bude umístěn do speciální vyhrazené místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k jeho odvedení k lékaři.

Výuka bude probíhat v  budově B3, 1.A, 1.C, 2.A budou v prvním  patře, 4.A a 5.A ve druhém patře. Žáci budou mít k dispozici šatnu a sociální zařízení. K výuce  musí žáka přihlásit zákonný zástupce do 15. 5., později žáka  přihlásit nelze. Skupina žáků bude neměnná. Ke stravování žáka přihlásí a obědy zvolí zákonný zástupce.

Prosíme tedy o vyjádření zákonných zástupců, zda své dítě budou do školy posílat nebo zvolí pokračování distanční výuky. Je potřeba nahlásit i zájem o odpolední družinu.

Děkujeme za odpověď a těšíme se od pondělí 25. 5. 2020 na naše žáky

Dana Švihálková - zástupce ředitele


Copyright © 2019 - 2020 - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2