Vytvořeno dne 15.05.2020 12:27, Mgr. Dagmar Pelikánová


Vážení rodiče,

od 18. 5. 2020 bude mateřská škola opět v provozu. Před prvním vstupem do mateřské školy musí zákonný zástupce dítěte předat písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovaných Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Formulář čestného prohlášení je v listinné podobě připraven na vrátnici školy a ke stažení ZDE. (Otevře se v novém okně)

Informace o provozu školy a hygienických opatřeních naleznete ZDE (Otevře se v novém okně)


Copyright © 2019 - 2020 - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2