Vytvořeno dne 21.05.2020 10:20, Mgr. Viktor Zálešák


Od 1.6.2020 do 30.6.2020 bude probíhat výuka odborného výcviku dle přiložených rozvrhů a pokynů. Účast na výuce není povinná, nezapočítává se do absence.

Každý žák musí při první návštěvě výuky odevzdat vyplněné čestné prohlášení.

Rozvrhy

MU1 rozvrh pokyny
P1A rozvrh pokyny
P1B rozvrh pokyny
PR1 rozvrh pokyny
M2 rozvrh pokyny
MU2 rozvrh pokyny
P2A rozvrh pokyny
P2B rozvrh pokyny
PR2 rozvrh pokyny
M3 rozvrh pokyny

Copyright © 2019 - 2020 - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2