Vytvořeno dne 02.06.2020 09:52, RNDr. Dana Švihálková


Vážení rodiče a milí žáci,
podle rozhodnutí pana ministra Plagy mohou od 1. 6. přijít do školy i zbylí žáci 1. stupně – u nás to jsou třídy 1.B, 3.A, 4.B a 5.B. Vzhledem k dodržování hygienických nařízení budou děti přicházet do školy v rozmezí 8:15 - 8:30 ke škole, kde si je převezmou třídní učitelé. Rodiče do školy nemohou. Dětem bude změřena teplota a pak půjdou v doprovodu učitele do školy. Výuka bude přibližně do 12:15 -12:30, pak půjdou děti na oběd. Dále je k dispozici družina do 15:30 hodin. Pokud si budete chtít dítě vyzvednout hned po obědě, napište to, prosím, paní učitelce, aby vám někdo dítě přivedl na vrátnici.
První den školy je nutné odevzdat Čestné prohlášení, které je k dispozici na webových stránkách školy, případně na vrátnici školy. Bez tohoto prohlášení nemůže dítě do školy nastoupit.
Je nutné do zítřejšího dne potvrdit třídní učitelce zda dítě nastoupí či nikoliv.
 

Postup při nástupu žáků prvního stupně – pro třídy 1.B, 3.A, 4.B a 5.B

Žáci přijdou ke  škole 1. 6. a pak každý následující den mezi 8:15 – 8:30, očekávat je budou třídní učitelé. 1.B a 3.A půjdou kolem kuchyně k zadnímu vchodu, 4.B a 5.B přes nádvoří do krčku

Budou mít nasazenu roušku, další náhradní budou mít s sebou

Použitou roušku musí uzavřít do neprodyšného sáčku, roušky doma vyprat

Každý den musí mít žák nejméně dvě čisté nepoužité roušky

Následně při vstupu do školy bude žákovi změřena teplota – přípustné je do 37°C. Pokud bude mít žák teplotu vyšší, bude odeslán domů

Při vstupu do budovy je umístěna desinfekce, kterou musí žák použít

Následně si odloží své věci v šatně a přezuje se – 1.B má svoji šatnu, 3.A, 4.B a 5.B budou v jednotlivých kójích druhé šatny

Výuka bude dle pokynů vyučujících v 1. a 2. patře budovy B3 – 1.B, 3.A a 5.B v prvním patře, 4.B ve druhém patře

K dispozici bude opět desinfekce, v případě práce na počítači desinfekční ubrousky na klávesnice a myši

Každá místnost bude po odchodu žáků vydesinfikována, včetně jejich pracovních míst

Žáci budou ve třídě udržovat podle možností cca  2 metrové odstupy, roušky budou používat dle pokynů vyučujících

Lze chodit na výuku i v rámci areálu školy

Po každé vyučovací hodině bude přestávka, ale žáci neopustí prostory školy – zůstávají ve svém patře a ve své třídě – nepohybují se po chodbě

V 12:10 doprovodí vyučující s asistentem žáky na oběd, opět dojde k desinfekci rukou, 4.B půjde ve 12:30

V jídelně budou žáci obslouženi, sami si příbory a nádobí neberou

Po obědě odcházejí žáci domů nebo do družiny – do 15:30 hodin

Internátním žákům bude zajištěna celodenní strava i program

Pokud se u žáka objeví jakékoliv příznaky nemoci během výuky, bude umístěn do samostatné místnosti, kde vyčká na zákonného zástupce, který bude neprodleně informován

 

Ke stažení

Hygienická opatření pro nástup žáků od 1.6.2020, včetně čestného prohlášení, které musí vyplnit a podepsat zákonný zástupce před nástupem dítěte do školy ochrana_zdravi_spec-2-covid-19.pdf

 

Přeji všem pěkné dny a na děti se moc těšíme
Dana Švihálková – zástupce ředitele


Copyright © 2019 - 2020 - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2