Vytvořeno dne 03.06.2020 09:42, RNDr. Dana Švihálková


Výuka a konzultace budou probíhat v úterý (9. 6., 16. 6. a 23. 6.), vždy od 8.55 do 11.40.
Žáci s nasazenou rouškou přijdou na nádvoří školy mezi 8:30-8:45. Zde si je vyzvednou vyučující. Další náhradní roušku budou žáci mít s sebou.

Při vstupu do budovy musí žák použít dezinfekci, která je k dispozici u dveří. Pokud bude mít žák teplotu vyšší než 37°C, bude odeslán domů.

Žák musí první den do školy donést vyplněné a zákonným zástupcem podepsané

  1. Čestné prohlášení ( ke stažení ve formátu PDF: cestne-prohlaseni.pdf )
  2. Reverz  ( ke stažení ve formátu PDF: reverz-covid19.pdf )

Výuka bude probíhat převážně v budově B2. Žáci budou mít k dispozici šatnu a sociální zařízení. K výuce musí žáka přihlásit zákonný zástupce.

Zákonní zástupci do areálu školy nesmí vstupovat.

Žáci budou ve třídě udržovat podle možností cca 2 metrové odstupy, roušky budou používat dle pokynů vyučujících. Místnosti budou po odchodu žáků vydesinfikovány.

Oběd bude pouze pro žáky, kteří budou přihlášeni do školního klubu. Zákonný zástupce musí oběd objednat. Školní klub bude fungovat maximálně do 15.30. V jídelně budou obslouženi.

Bezpečnost bude zajištěna dle platných doporučení MŠMT. V případě, že žák v průběhu výuky bude jevit známky onemocnění, bude umístěn do speciální vyhrazené místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k jeho odvedení k lékaři.


Copyright © 2019 - 2020 - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2