Vytvořeno dne 18.06.2020 13:33, Mgr. Viktor Zálešák


Zvěřejňujeme seznam uchazečů přijatých od 1.9.2020 na učební obory pro školní rok 2020/2021.

Obor Registrační číslo uchazeče Výsledek přijímacího řízení
Rekondiční a sportovní masér 4 přijat
Rekondiční a sportovní masér 9 přijat
Rekondiční a sportovní masér 20 přijat
Rekondiční a sportovní masér 27 přijat
Rekondiční a sportovní masér 30 přijat
Rekondiční a sportovní masér 37 přijat
     
Pečovatelské služby 2 přijat
Pečovatelské služby 32 přijat
Pečovatelské služby 41 přijat
Pečovatelské služby 3 nepřjat
Pečovatelské služby 5 nepřjat
Pečovatelské služby 33 nepřjat
     
Prodavačské práce 1 přijat
Prodavačské práce 10 přijat
Prodavačské práce 12 přijat
Prodavačské práce 13 přijat
Prodavačské práce 15 přijat
Prodavačské práce 16 přijat
Prodavačské práce 28 přijat
Prodavačské práce 31 přijat
Prodavačské práce 36 přijat

Rozhodnutí o přijetí bude nachystáno k vyzvednutí na sekretariátě školy u paní Blatné ve dnech 10. 6. 2020 – 23. 6. 2020 od 8.00 do 14.00. Za nezletilé žáky přebírá rozhodnutí zákonný zástupce. Při příležitosti vyzvednutí rozhodnutí o přijetí prosím odevzdejte zápisový lístek. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Po zveřejnění výsledků dne 9. 6. 2020 o přijetí musíte svůj úmysl vzdělávat se na naší škole doložit odevzdáním zápisového lístku. Odevzdání musí provést zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka a to nejpozději do 23. 6. 2020. Zápisový lístek se odevzdává na sekretariátě školy u paní Romany Blatné.


Copyright © 2019 - 2020 - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2