Vytvořeno dne 16.06.2020 13:41, Mgr. Viktor Zálešák


Seznam uchazečů přijatých od 1.9.2020 na maturitní obory pro školní rok 2020/2021.

 

Obor Registrační číslo uchazeče Výsledek přijímacího řízení
Masér sportovní a rekondiční 8 přijat
Masér sportovní a rekondiční 19 nepřijat
     
Obchodní akademie 23 přijat
Obchodní akademie 21 přijat
Obchodní akademie 24 přijat
Obchodní akademie 29 přijat
Obchodní akademie 26 přijat
Obchodní akademie 6 přijat
Obchodní akademie 17 přijat
Obchodní akademie 25 přijat
Obchodní akademie 22 přijat
     
Sociální činnost 11 přijat
Sociální činnost 7 přijat
Sociální činnost 14 přijat
Sociální činnost 18 přijat
Sociální činnost 35 přijat
Sociální činnost 40 přijat

Rozhodnutí o přijetí bude nachystáno k vyzvednutí na sekretariátě školy u paní Blatné ve dnech 17. 6. 2020 – 23. 6. 2020 od 8.00 do 14.00. Za nezletilé žáky přebírá rozhodnutí zákonný zástupce. Při příležitosti vyzvednutí rozhodnutí              o přijetí prosím odevzdejte zápisový lístek. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Po zveřejnění výsledků dne 16. 6. 2020 o přijetí musíte svůj úmysl vzdělávat se na naší škole doložit odevzdáním zápisového lístku. Odevzdání musí provést zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka a to nejpozději do 23. 6. 2020. Zápisový lístek se odevzdává na sekretariátě školy u paní Romany Blatné.