Vytvořeno dne 29.06.2020 12:38, Mgr. Viktor Zálešák


Seznam uchazečů přijatých v náhradním termínu od 1.9.2020 na maturitní obory pro školní rok 2020/2021.

 

Obor Registrační číslo uchazeče Výsledek přijímacího řízení
Masér sportovní a rekondiční 38 přijat
     
Sociální činnost 34 přijat
Sociální činnost 39 přijat

Rozhodnutí o přijetí bude nachystáno k vyzvednutí na sekretariátě školy u paní Blatné ve dnech 30. 6. 2020 – 3. 7. 2020 od 8.00 do 14.00. Za nezletilé žáky přebírá rozhodnutí zákonný zástupce. Při příležitosti vyzvednutí rozhodnutí o přijetí prosím odevzdejte zápisový lístek. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Po zveřejnění výsledků dne 29. 6. 2020 o přijetí musíte svůj úmysl vzdělávat se na naší škole doložit odevzdáním zápisového lístku. Odevzdání musí provést zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka a to nejpozději do 3. 7. 2020. Zápisový lístek se odevzdává na sekretariátě školy u paní Romany Blatné.