Vytvořeno dne 10.07.2020 09:59, Mgr. Viktor Zálešák


Zvěřejňujeme seznam uchazečů přijatých od 1.9.2020 pro školní rok 2020/2021.

Obor Registrační číslo uchazeče Výsledek přijímacího řízení
Sociální činnost 42 přijat
Sociální činnost 44 přijat
     
Rekondiční a sportovní masér 47 přijat
     
Pečovatelské služby 45 přijat
Pečovatelské služby 46 přijat
     
Prodavačské práce 43 přijat

Rozhodnutí o přijetí bude nachystáno k vyzvednutí na sekretariátě školy u paní Blatné ve dnech 13. 7. 2020 – 24. 7. 2020 od 8.00 do 13.00. Za nezletilé žáky přebírá rozhodnutí zákonný zástupce. Při příležitosti vyzvednutí rozhodnutí o přijetí prosím odevzdejte zápisový lístek. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Po zveřejnění výsledků dne 10. 7. 2020 o přijetí musíte svůj úmysl vzdělávat se na naší škole doložit odevzdáním zápisového lístku. Odevzdání musí provést zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka a to nejpozději do 24. 7. 2020. Zápisový lístek se odevzdává na sekretariátě školy u paní Romany Blatné.


Copyright © 2019 - 2020 - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2