Vytvořeno dne 28.08.2020 08:33, Ing. Soňa Šestáková


Vážení zákonní zástupci dětí/žáků naší školy a školských zařízení (dále ŠD a ŠK), vážení zletilí žáci naší školy, oznamujeme Vám, že ve školním roce 2020/2021 dojde k několika změnám.

  1. Úprava vzdělávacího obsahu. V tomto školním roce budeme muset upravit vzdělávací obsah v jednotlivých vyučovacích předmětech. Část vzdělávacího obsahu nemohla být vzhledem k objektivním důvodům ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 ve výuce realizována. Tato část se bude realizovat ve školním roce 2020/2021. 
  2. Pokud dojde ke vzdálené (distanční) výuce, tato výuka bude pro děti/žáky školy povinná. V mateřské škole je vzdálená (distanční) výuka povinná pouze u předškoláků.
  3. Dovolujeme si prostřednictvím dotazníku "Dotazník pro zjištění podmínek distanční (vzdálené) výuky" zjistit možnosti technického vybavení doma pro případnou možnost zahájení distanční (vzdálené) výuky.
  4. Školní řád škol (ZŠ a SŠ) i vnitřní řád ŠD či ŠK omezil používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi/žáky v době výuky s výjimkou používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.
  5. Výše uvedené změny budou zaneseny ve školním řádu školy a ve vnitřním řádu ŠD či ŠK.
  6. Pokud dítě/žák jeví příznaky onemocnění COVID 19, zůstává doma a skutečnost nahlásí zákonný zástupce/zletilý žák nejen praktickému lékaři dítěte/žáka, ale i třídnímu učiteli dítěte/žáka.
  7. Ve všech našich školách, ŠD a ŠK i na internátech školy zajišťujeme dezinfekci rukou, důsledný úklid prostor a dbáme na dodržování základních hygienických pravidel.

 

Celé znění ve formátu PDF je ke stažení ZDE (otevře se v novém okně)