Vytvořeno dne 11.11.2020 17:40, Ing. Soňa Šestáková


Informace o konání třídních schůzek, o hodnocení žáků školy za první čtvrtletí školního roku 2020/2021 a konání pedagogických (klasifikačních) rad.

Třídní schůzky se budou konat po domluvě termínu, času i formě komunikace zákonných zástupců žáků s učiteli v týdnu od 19. 11. - 25. 11. 2020. Rodiče, kteří máte zájem probrat s učitelem výsledky vzdělávání svého dítěte, napište zprávu na email učitele nebo do Edookitu, že máte o třídní schůzky zájem a učitel se s Vámi již spojí. Adresy učitelů nejdete na našich stránkách v záložce Kontakt.       
Čtvrtletní hodnocení bude zadáno ve školním informačním systému Edookit do 18. 11. 2020.
Výchovná poradkyně se se zákonnými zástupci žáků 9. tříd spojí po dohodě  individuálně v týdnu od 19. 11. - 25. 11. 2020.
Pedagogická (klasifikační) rada proběhne dne 18.11.2020 - zvlášť pro 1.stupeň ZŠ a zvlášť pro 2. stupeň ZŠ.

 

ZŠS

Třídní schůzky se budou konat po domluvě termínu, času i formě komunikace zákonných zástupců žáků s učiteli v týdnu od 23. 11. - 27. 11. 2020. Rodiče, kteří máte zájem probrat s učitelem výsledky vzdělávání svého dítěte, napište zprávu na email učitele nebo do Edookitu, že máte o třídní schůzky zájem a učitel se s Vámi již spojí. Adresy učitelů nejdete na našich stránkách v záložce Kontakt.       
Pedagogická (klasifikační) rada proběhne dne 25. 11. 2020.
Výchovná poradkyně se se zákonnými zástupci žáků 10. ročníku spojí po dohodě individuálně do 30. 11. 2020.

Třídní schůzky se budou konat po domluvě termínu, času i formě komunikace zákonných zástupců žáků s učiteli v týdnu od 23. 11. - 27. 11. 2020. Rodiče, kteří máte zájem probrat s učitelem výsledky vzdělávání svého dítěte, napište zprávu na email učitele nebo do Edookitu, že máte o třídní schůzky zájem a učitel se s Vámi již spojí. Adresy učitelů nejdete na našich stránkách v záložce Kontakt.       
Čtvrtletní hodnocení bude zadáno ve školním informačním systému Edookit do 25. 11. 2020.

Pedagogická (klasifikační) rada proběhne dne 25. 11. 2020 s vyučujícími problémových žáků.