Vytvořeno dne 16.11.2020 10:17, Mgr. Lukáš kabátek


Od 18. 11. 2020 je obnoven provoz základních škol zřízených dle §16 odst. 9 školského zákona, kam patří i naše škola. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu.

V ranní družině bohužel nejsme schopni dodržet výše zmiňovanou podmínku homogenity žáků jedné třídy. V ranní družině jsou žáci z různých tříd společně a následně žáky vychovatel doprovází na začátek vyučování. Vzhledem k uvedenému důvodu ranní družina zůstává zatím mimo provoz.

Děkuji za pochopení.

16. 11. 2020