Vytvořeno dne 20.11.2020 17:16, Mgr. Dagmar Pelikánová


Provoz 1. a 2. třídy mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, bude po uzavření Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje se sídlem v Brně z důvodu výskytu laboratorně potvrzeného infekčního onemocnění COVID-19 v mateřské školy obnoven od pondělí 23. 11. 2020.