Vytvořeno dne 19.02.2021 13:12, Mgr. Viktor Zálešák


Vážení rodiče, žáci a žákyně, zasíláme Vám informace ke změnám maturitních a závěrečných zkoušek a v roce 2021. O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy a zprávy v Edookitu. Čtěte dále.

STŘEDNÍ ŠKOLA – maturitní zkoušky v roce 2021

Didaktické testy (dále DT) se budou konat v řádných termínech:
 - Matematika - 3. 5. 2021 od 8:00h
 - Anglický jazyk - 3. 5. 2021 od 13:30h
 - Český jazyk a literatura 4. 5. od 8:00h
 - Matematika rozšiřující - 5. 5. od 8:00h

U DT se prodlužuje čas na vypracování o 10 minut (Český jazyk a literatura, Anglický jazyk). U Českého jazyka a literatury tedy na 85 minut, u Anglického jazyka na 110 minut (k prodloužení dojde v části čtení a jazyková kompetence).
U Matematiky se prodlužuje čas na vypracování o 15 minut, tedy na 135 minut.
U Matematiky + (rozšiřující matematika) – se čas neprodlužuje.

Mimořádné termíny:
Pokud se žák z důvodu onemocnění Covid-19 či karantény z důvodu onemocnění Covid-19 nedostaví na DT, omluví se ředitelce školy do 3 kalendářních dnů, nejpozději do 10. 5.. Škola žáka přihlašuje k mimořádnému termínu. O mimořádný termín musí žák zažádat. Mimořádný termín DT bude ve dnech 14., 15. a 16. 6. 2021 a bude probíhat ve spádových školách.

Kritéria hodnocení DT budou zveřejněna do konce března.

Písemné zkoušky (slohové práce) z Českého jazyka a literatury a z Anglického jazyka nově spadají do profilové části MZ, hodnotí je škola, ale v roce 2021se nekonají.
K maturitní zkoušce je připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí školního roku 2020/2021 a podal si řádně přihlášku.
Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, ve kterém vykonal MZ.
Nevykonal-li žák nějakou část MZ, přestává být žákem školy 30. 6. 2021.

Obor: Obchodní akademie
Termíny maturitních zkoušek se nemění
 - 22. dubna praktická část profilové MZ
 - 19. května ústní část profilové MZ

Ukončení vzdělávání bude dle původního plánu 30. dubna.

Obor: Masér sportovní a rekondiční
Nové termíny maturitních zkoušek
 - 21. června praktická část profilové MZ (místo 21. dubna),
 - 25. června ústní část profilové MZ (místo 20. května).

Ukončení vzdělávání bude dne 18. června.

Pokud žáci závěrečných ročníků (M4) nenastoupí nejpozději do 15. 3. 2021 na prezenční způsob vzdělávání, bude probíhat výuka odborného výcviku v měsíci červenci a praktické části profilové MZ budou stanoveny na období letních prázdnin.
Koná-li praktickou MZ v létě (po 30. červnu), tak přestává být žákem den následující po vykonání MZ, nejpozději 27. 8. 2021.

V Brně 19. 2. 2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školySTŘEDNÍ ŠKOLA – úprava vzdělávacího obsahu 2. pololetí školního roku 2020/2021 pro maturitní ročníky

Vážení rodiče, žáci a žákyně, předkládáme Vám informace k úpravám vzdělávacího obsahu 2. pololetí školního roku 2020/2021.

O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy a zprávy v Edookitu.

U hodnocení 2. pololetí školního roku 2020/2021 nadále platí § 69 školského zákona. Žák, který neprospěl na konci 2. pololetí nejvýše ze dvou předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku.

Obor: Obchodní akademie
Ve 2. pololetí zrušíme vyučovací předměty:
 - druhý cizí jazyk (3 hodiny)
 - první cizí jazyk (3 hodiny) a seminář z cizího jazyka u žáků, kteří skládají MZ z matematiky
 - matematiku (2 hodiny) a matematická cvičení (2 hodiny) u žáků, kteří skládají MZ z cizího jazyka
 - tělesnou výchovu (2 hodiny).
U zrušených vyučovacích předmětů bude na vysvědčení kolonka s prospěchem proškrtnuta.

Obor: Masér sportovní a rekondiční
Ve 2. pololetí zrušíme vyučovací předměty:
-  první cizí jazyk (3 hodiny) a seminář z cizího jazyka u žáků, kteří skládají MZ z matematiky
 - matematiku (2 hodiny) a matematická cvičení (2 hodiny) u žáků, kteří skládají MZ z cizího jazyka
 - druhý cizí jazyk
 - tělesnou výchovu (2 hodiny)
 - ekonomiku (1 hodina)
 - právo a legislativu (1 hodina)
U zrušených vyučovacích předmětů bude na vysvědčení kolonka s prospěchem proškrtnuta.

Dle upraveného vzdělávacího obsahu (viz výše) se začne vyučovat od 1. 3. 2021.

V Brně 19. 2. 2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy


STŘEDNÍ ŠKOLA – závěrečné zkoušky v roce 2021

Vážení rodiče, žáci a žákyně, předkládáme Vám informace ke změnám závěrečných zkoušek v roce 2021. O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy a zprávy v Edookitu.

K závěrečné zkoušce (dále jen ZZ) je připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí školního roku 2020/2021.
Pokud žák měl v 1. pololetí prospěch z vyučovacího předmětu nedostatečný, musí konat opravnou komisionální zkoušku do konce května 2021.
Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, ve kterém vykonal ZZ.
Žáci u ZZ budou hodnoceni jen ze dvou zkoušek - z ústní a praktické zkoušky. Výsledek obou zkoušek se sděluje žákům ten den, kdy zkoušku konají (kdy ji ukončují).
Pravidla pro zadání ZZ se nemění, škola je povinna využít jednotných zadání ZZ a související dokumentaci.

Obor: Rekondiční a sportovní masér
Termíny závěrečných zkoušek se nemění -11. června praktická část ZZ, 16. června ústní část ZZ, ukončení vzdělávání bude dle původního plánu 28. května.

Obor : Prodavač
Termíny závěrečných zkoušek se nemění -11. června praktická část ZZ, 16. června ústní část ZZ, ukončení vzdělávání bude dle původního plánu 28. května.

Obor : Pečovatelské služby
Termíny závěrečných zkoušek se nemění - 9. a 10. června praktická část ZZ, 17. a 18. června ústní část ZZ, ukončení vzdělávání bude dle původního plánu 28. května.

Pokud žáci závěrečných ročníků (MU3, PR3 a P3) nenastoupí nejpozději do 15. 3. 2021 na prezenční způsob vzdělávání, bude probíhat výuka odborného výcviku v měsíci červenci a praktická část ZZ bude stanovena na období letních prázdnin.

Koná-li se ZZ v létě (po 30. červnu), tak přestává být žákem školy následný den kdy konal ZZ. V Brně 19. 2. 2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy


STŘEDNÍ ŠKOLA – úprava vzdělávacího obsahu 2. pololetí školního roku 2020/2021 pro závěrečné ročníky
Vážení rodiče, žáci a žákyně, předkládáme Vám informace k úpravám vzdělávacího obsahu 2. pololetí školního roku 2020/2021. O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy a zprávy v Edookitu.

U hodnocení 2. pololetí školního roku 2020/2021 nadále platí § 69 školského zákona. Žák, který neprospěl na konci 2. pololetí nejvýše ze dvou předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku.

Obor: Rekondiční a sportovní masér
Ve 2. pololetí rušíme vyučovací předměty:
 - literatura (1 hodina)
 - anglický jazyk (2 hodiny)
 - matematika (1 hodina)
 - tělesná výchova (2 hodiny)

U vyučovacích předmětů bude na vysvědčení kolonka s prospěchem proškrtnuta.

Obor: Prodavač
Ve 2. pololetí rušíme vyučovací předměty:
 - literatura (1 hodina)
 - anglický jazyk (2 hodiny)
 - matematika (1 hodina)
 - tělesná výchova (2 hodiny)
U těchto vyučovacích předmětů bude na vysvědčení kolonka s prospěchem proškrtnuta.

Obor: Pečovatelské služby
Ve 2. pololetí rušíme vyučovací předměty:
 - literatura (1 hodina)
 - základy cizího jazyka (2 hodiny)
 - matematika (1 hodina), tělesná výchova (2 hodiny)
 - informační a komunikační technologie (1 hodina)

U těchto vyučovacích předmětů bude na vysvědčení kolonka s prospěchem proškrtnuta. Dle upraveného vzdělávacího obsahu (viz výše) se začne vyučovat od 1. 3. 2021.

V Brně 19. 2. 2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy

Text je možné stáhnout ve formátu PDF
Informace-pro-maturitni-obory-2021.pdf (v novém okně)
Informace-pro-ucebni-obory-2021.pdf (v novém okně)