Vytvořeno dne 05.03.2021 08:32, Viktor Zálešák


V souladu s čl. IV opatření obecné povahy č. j.: MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021 a ve spojení s výslovným vyhrazením možnosti rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky uvedeným v bodě 3. 1. 3 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 ze dne 20. 1. 2021

ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

rozhodla o nekonání školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do následujících oborů vzdělání a forem vzdělávání.

-  63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání,

-  75-41-M/01 Sociální činnost, denní forma vzdělávání,

-  69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, denní forma vzdělávání.

Vice informaci zde.