Vytvořeno dne 20.04.2021 12:16, RNDr. Dana Švihálková


Popis testování žáků na přítomnost SARS Cov-2 na ZŠ

Testování bude probíhat až do odvolání 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud nebude žák přítomen v tyto dny, bude otestován ihned po svém příchodu do školy.

Testování bude probíhat  v budovách B3 a B2, vždy tam, kde má žák kmenovou třídu. Na B2 to bude v hale školy, na B3 to bude jídelna. Testování proběhne ve dvou skupinách, v časech 7:15 pro první skupinu, 7:40 pro druhou skupinu.

Rozdělení žáků do skupin:

Budova Místo Čas
B2 8.A, 8.B 7:15
6.A, 7.A, 9.A 7:40
 
B3 - pondělí třídy v 1. poschodí   1.+2.A, 1.B, 1.C, 2.B, 2.C, 3.+4.A 7:15
třídy 2. poschodí  - 3.B, 5.B, 4.+5.A, 6.B, 7.B, 7.C 7:40
 
B3 - čtvrtek třídy ve 2. poschodí  - 3.B, 5.B, 4.+5.A, 6.B, 7.B, 7.C 7:15
třídy ve 1. poschodí   1.+2.A, 1.B, 1.C, 2.B, 2.C, 3.+4.A 7:40

Dozor budou vykonávat třídní učitelé, výsledky testů budou zapisovat do připravené tabulky.

Účast zákonných zástupců je velmi vhodná, alespoň zpočátku. Prosíme tedy rodiče, aby se svými dětmi přišli a s testováním pomohli.

Po vydezinfikování rukou se žáci  posadí na vyhrazená místa, obdrží testovací sady. Pod dozorem vyučujících a za součinnosti zákonných zástupců provedou test samovýtěrem. Dozorující učitel na testovací sadu nakape přiložený roztok a začne odměřovat čas. Žáci setrvají na místě až do vyhodnocení testu. Použitý test pak vyhazují do připraveného pytle na odpadky. Následně dozorující učitel vydesinfikuje stolky.

V případě negativního testu odcházejí do šatny a do třídy. V případě pozitivního testu je žákovi vydáno potvrzení a je povinen absolvovat PCR testy v akreditovaném středisku. Dále se vše řídí metodikou MŠMT.

Přístup do výuky je povolen pouze negativně testovaným žákům. Pokud zákonný zástupce test odmítne, žák se nemůže účastnit prezenční výuky. Má omluvenou absenci, ale není pro něj zajištěna distanční výuka. Vzdělává se doma, škola pro něj dodává pracovní listy, učební plány apod. V případě pozitivního antigenního testu a následně PCR testu je škola povinna nahlásit KHS všechny osoby, které se s pozitivně testovaným žákem setkaly. Následně je KHS informuje o dalším postupu.

Testování ve škole se nemusí účastnit žák, který chorobu covid 19 prodělal v posledních 90 dnech a má potvrzení od lékaře nebo žák, který si testování zajistil sám v akreditované laboratoři  a test není starší 48 hodin.

Pro negativně testované žáky je výuka v plném rozsahu podle rozvrhu. Pouze hodiny tělesné výchovy a zpěvu jsou nahrazeny jinými aktivitami.

Přímý odkaz na videonávod na YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=lJ77YaWe4xE