Vytvořeno dne 30.04.2021 10:26, Mgr. Viktor Zálešák


Testování bude probíhat dle přiloženého rozpisu od 3.5.2021. Pokud nebude žák přítomen v tyto dny, bude otestován ihned po svém příchodu do školy.
Dozor budou vykonávat učitelé stanovení dle rozpisu, výsledky testů budou zapisovat do připravené tabulky.
Při vstupu do místnosti si žáci vydezinfikují ruce, posadí se na vyhrazená místa a obdrží testovací sady. Pod dozorem vyučujících provedou test samovýtěrem.

Dozorující učitel na testovací sadu nakape přiložený roztok, zapíše na test jméno a čas. Od této doby dozorující učitel stopuje dobu 15 minut. Žáci setrvají na svém místě až do vyhodnocení testu. Použitý test pak vyhazují do připraveného pytle na odpadky. Následně dozorující učitel vydesinfikuje židle a lavice.

V případě negativního testu odcházejí žáci do šatny a do třídy. V případě pozitivního testu je žákovi vydáno potvrzení a je povinen absolvovat PCR testy v akreditovaném středisku. Dále se vše řídí metodikou MŠMT.

Přístup do výuky je povolen pouze negativně testovaným žákům. Pokud zákonný zástupce test odmítne, žák se nemůže účastnit prezenční výuky. Má omluvenou absenci, ale není pro něj zajištěna distanční výuka. Vzdělává se doma, škola mu dodává studijní materiály. V případě pozitivního antigenního testu a následně PCR testu je škola povinna nahlásit KHS všechny osoby, které se s pozitivně testovaným žákem setkaly. Následně je KHS informuje o dalším postupu.

Testování ve škole se nemusí účastnit žák, který chorobu Covid-19 prodělal v posledních 90 dnech a má potvrzení od lékaře nebo žák, který si testování zajistil sám v akreditované laboratoři a test není starší 48 hodin.


Harmonogram testování na SŠ

Den Čas Místnost Kdo bude testován
Pondělí 7:00 - 7:30 multi 3 MU2 - 11 žáků
Pondělí 7:00 - 7:30 tělocvična P3B - 6 žáků
Pondělí 7:00 - 7:30 multi 1 PRP1 - 6 žáků
Pondělí 7:30 - 8:00 multi 3 MU3 - 10 žáků
Pondělí  7:30 - 8:00 tělocvična MU1 - 6 žáků
Pondělí 7:30 - 8:00 multi 1 P1 - 4 žáci
Pondělí 7:30 - 8:00 multi 2 S2 - 6 žáků
Pondělí 8:00 - 8:30 multi 3 PR2 - 6 žáků
Pondělí  8:00 - 8:30 tělocvična PR3 - 6 žáků
Pondělí 8:30 - 9:00 multi 3 P3A - 6 žáků
Pondělí  12:00 - 12:30 multi 3 S3 - 5 žáků
 
Středa  7:30 - 8:00 multi 3 P2 - 13 žáků
 
Čtvrtek 7:00 - 7:30 multi 3 M3 - 6 žáků
Čtvrtek 8:15 - 8:45 multi 3 M4 - 6 žáků

 

 


Přímý odkaz na videonávod na YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=lJ77YaWe4xE