Vytvořeno dne 19.05.2021 13:15, Mgr. Viktor Zálešák


Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení na střední školu pro maturitní a učební obory. Čtěte dále.

Maturitní obor Přijatí uchazeči v pořadí dle úspešnosti
Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02 25
43
 
Obchodní akademie 63-41-M/02 9
30
10
46
49
 
Sociální činnost 75-41-M/01 6
33
24
47
14
 

 

Učební obor Přijatí uchazeči v pořadí dle úspešnosti (reg. číslo) Body
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 44 39
19 34
17 34
36 33
21 32
4 32
13 30
45 30
31 29
23 29
7 28
3 26
39 22
 
Pečovatelské služby  75-41-E/01 29 38
26 34
15 34
20 33
37 33
1 32
28 29
27 27
5 27
2 26
11 24
 
Prodavačské práce 66-51E/01 51 40
32 40
48 35
18 34
16 34
8 33
35 32
12 31
38 31
40 25
42 25
50 23
41 17
22 13
Nepřijatí uchazeči  
34  

Rozhodnutí o přijetí bude nachystáno k vyzvednutí na sekretariátě školy u paní Blatné ve dnech 20. 5. 2021 – 2. 6. 2021 od 8.00 do 14.00. Za nezletilé žáky přebírá rozhodnutí zákonný zástupce. Při příležitosti vyzvednutí rozhodnutí o přijetí prosím odevzdejte zápisový lístek. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
Po zveřejnění výsledků dne 19. 5. 2021 o přijetí musíte svůj úmysl vzdělávat se na naší škole doložit odevzdáním zápisového lístku. Odevzdání musí provést zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka a to nejpozději do 2. 6. 2021. Zápisový lístek se odevzdává na sekretariátě školy u paní Romany Blatné.