Vytvořeno dne 02.06.2021 08:03, Ing. Soňa Šestáková


Uveřenujeme formulář pro zažádání o vrácení přeplatku za úplatu v době mimořádného opatření z důvodu uzavření škol v pandemii Covid-19.

VRÁCENÍ   PENĚZ za ubytování, za předškolní a zájmové vzdělávání v souvislosti s uzavřením školských zařízení v rámci mimořádných opatření souvisejících s epidemií koronaviru COVID-19.

Organizační pokyny:
1.    Pro vrácení peněz za ubytování, za předškolní vzdělávání a za zájmové vzdělávání je nutné vyplnit žádost.
2.    Žádost naleznete na stránkách školy, bude Vám zaslána prostřednictvím Edookitu nebo emailem a naleznete ji v tištěné podobě i na vrátnicích ZŠ a SŠ.
3.    Vyplněnou žádost odevzdáváte (odesíláte) nejpozději do 18. 6. 2021:
-    naskenovanou s Vaším podpisem na adresu: sekretariat@sss-ou.cz
-    poštou na adresu: SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno
-    osobně odevzdáte do školy na vrátnici ZŠ či SŠ

 

zadost-o-vraceni-preplatku-za-uplatu-covid-19-2021.pdf

organizacni-pokyny-k-zadosti-o-vraceni-penez-za-uplatu-covid-19-2021.pdf