Vytvořeno dne 21.06.2021 13:16, Mgr. Viktor Zálešák


Zveřejňujeme výsledky 2. kola přijímacího řízení na střední školu pro maturitní a učební obory. Čtěte dále.

Maturitní obor Přijatí uchazeči v pořadí dle úspešnosti (reg. číslo) Body
Sociální činnost 75-41-M/01 52 82
54 58
59 46
 
Obchodní akademie 63-41-M/02 Nepřijatí uchazeči (reg.číslo)  
57  

 

 

Učební obor Přijatí uchazeči v pořadí dle úspešnosti (reg. číslo) Body
Pečivatelské služby 75-41-E/01 56 38
55 32
60 28
 
Prodavačské práce 66-51-E/01 53 33
58 31

Rozhodnutí o přijetí bude nachystáno k vyzvednutí na sekretariátě školy u paní Blatné ve dnech 22.6.2021 – 7.7.2021 od 8.00 do 14.00. Za nezletilé žáky přebírá rozhodnutí zákonný zástupce. Při příležitosti vyzvednutí rozhodnutí o přijetí prosím odevzdejte zápisový lístek. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
Po zveřejnění výsledků dne 21.6.2021 o přijetí musíte svůj úmysl vzdělávat se na naší škole doložit odevzdáním zápisového lístku. Odevzdání musí provést zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka a to nejpozději do 7.7.2021. Zápisový lístek se odevzdává na sekretariátě školy u paní Romany Blatné.