Vytvořeno dne 09.07.2021 12:28, Mgr. Viktor Zálešák


V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 vyhlašuje čtvrté kolo přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání pro školní rok 2021/2022

Seznam oborů