Info - COVID-19

Vytvořeno dne 24.11.2020 09:42, Mgr. Viktor Zálešák


Rozvrhy jednotlivých tříd v období od 25.11.2020

Celá zpráva

Provoz 1. a 2. třídy mateřské školy,

Vytvořeno dne 20.11.2020 17:16, Mgr. Dagmar Pelikánová


Provoz 1. a 2. třídy mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, bude po uzavření Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje se sídlem v Brně z důvodu výskytu laboratorně potvrzeného infekčního onemocnění COVID-19 v mateřské školy obnoven od pondělí 23. 11. 2020.

Celá zpráva

Den otevřených dveří - tentokrát trochu jinak

Vytvořeno dne 19.11.2020 12:58, Ing. Jitka Smejkalová


Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci místo plánovaného dne otevřených dveří, který se měl uskutečnit dne 7.12., Vám nabízíme online konzultace o studiu s výchovnými poradkyněmi, popř. individuální návštěvu školy.

Celá zpráva

Provoz ranní družiny

Vytvořeno dne 16.11.2020 10:17, Mgr. Lukáš kabátek


Od 18. 11. 2020 je obnoven provoz základních škol zřízených dle §16 odst. 9 školského zákona, kam patří i naše škola. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu.

Celá zpráva

Třídní schůzky I. čtvrtletí 2020/2021

Vytvořeno dne 11.11.2020 17:40, Ing. Soňa Šestáková


Informace o konání třídních schůzek, o hodnocení žáků školy za první čtvrtletí školního roku 2020/2021 a konání pedagogických (klasifikačních) rad.

Celá zpráva

Oznámení o snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Vytvořeno dne 27.10.2020 13:21, Mgr. Dagmar Pelikánová


Z důvodu přerušení provozu na více než 5 kalendářních dnů v měsíci, který od 22. 10. 2020 nařídila KHS Brno pro 3. a 4. třídu mateřské školy, bude dětem těchto tříd snížena úplata
za předškolní vzdělávání v měsíci říjen 2020 z celkové částky 300,00 Kč na částku 214,00 Kč.

Celá zpráva

Důležité změny pro šk. rok 2020/2021

Vytvořeno dne 28.08.2020 08:33, Ing. Soňa Šestáková


Vážení zákonní zástupci dětí/žáků naší školy a školských zařízení (dále ŠD a ŠK), vážení zletilí žáci naší školy, oznamujeme Vám, že ve školním roce 2020/2021 dojde k několika změnám.

Celá zpráva