Seznamy přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání ZŠS

Vytvořeno dne 10.05.2021 10:14, Martin Sýs


Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole speciální, jejíž činnost vykonává  Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2.
 

Celá zpráva

Seznamy přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání ZŠ

Vytvořeno dne 10.05.2021 10:11, Martin Sýs


Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává  Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2.
 

Celá zpráva

Nové informace k testování na škole

Vytvořeno dne 03.05.2021 10:30, RNDr. Dana Švihálková


S platností od 3.5.2021 se žáci SŠ, ZŠ a ZŠS a děti z MŠ budou testovat jedenkrát týdně, a to v pondělí nebo ihned po příchodu do školy(v jiný den).
Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo také pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

 

Celá zpráva

Popis testování žáků SŠ na přítomnost Covid-19

Vytvořeno dne 30.04.2021 10:26, Mgr. Viktor Zálešák


Testování bude probíhat dle přiloženého rozpisu od 3.5.2021. Pokud nebude žák přítomen v tyto dny, bude otestován ihned po svém příchodu do školy.
Dozor budou vykonávat učitelé stanovení dle rozpisu, výsledky testů budou zapisovat do připravené tabulky.
Při vstupu do místnosti si žáci vydezinfikují ruce, posadí se na vyhrazená místa a obdrží testovací sady. Pod dozorem vyučujících provedou test samovýtěrem.

Celá zpráva

Informace k zápisu do MŠ

Vytvořeno dne 24.04.2021 09:31, Mgr. Dagmar Pelikánová


Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 svou ředitelkou zveřejňuje následující informace související se zápisem do mateřské školy (zápisem k předškolnímu vzdělávání - dále jen „zápis“) pro školní rok 2021/2022.

Celá zpráva

Informace o testování – přijímací zkoušky na SŠ

Vytvořeno dne 13.04.2021 17:36, Mgr. Viktor Zálešák


  • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
     
  • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. K tomu mohou základní školy použít vzor dostupný na webových stránkách EDU.cz; vzor je také součástí přílohy tohoto dokumentu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).
Celá zpráva

Základní informace o testování pro rodiče a žáky

Vytvořeno dne 23.04.2021 09:05, Ing. Soňa Šestáková


Proces samoodběru

  • —Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
  • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.
  • —Během testování je vhodné zajistit větrání.
Celá zpráva

Popis testování žáků ZŠS na přítomnost Covid-19

Vytvořeno dne 20.04.2021 12:15, Mgr. Dagmar Pelikánová


Preventivní testování se v základní škole speciální provádí ode dne 12. dubna 2021.

Žákovi je umožněna od 12. 4. 2021 osobní přítomnost v základní škole speciální pouze tehdy, pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a v určených dnech podstoupí vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Celá zpráva

Popis testování žáků ZŠ na přítomnost Covid-19

Vytvořeno dne 20.04.2021 12:16, RNDr. Dana Švihálková


Popis testování žáků na přítomnost SARS Cov-2 na ZŠ

Testování bude probíhat až do odvolání 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud nebude žák přítomen v tyto dny, bude otestován ihned po svém příchodu do školy.

Testování bude probíhat  v budovách B3 a B2, vždy tam, kde má žák kmenovou třídu. Na B2 to bude v hale školy, na B3 to bude jídelna. Testování proběhne ve dvou skupinách, v časech 7:15 pro první skupinu, 7:40 pro druhou skupinu.

Celá zpráva

Zápis do 1. třídy na rok 2021/2022

Vytvořeno dne 19.04.2021 10:33, RNDr. Dana Švihálková


Informace o termínech a organizaci zápisu, kritéria pro přijetí

Formuláře ke stažení, Žádost o odklad školní docházkyŽádost o přijetí do základní školy

Celá zpráva

Změna termínu přijímacích zkoušek na učební obory

Vytvořeno dne 06.04.2021 09:34, Viktor Zálešák


Změna termínu přijímacích zkoušek na učební obory s výučním listem na školní rok 2021/2022.

Na základě rozhodnutí MŠMT došlo ke změně termínů přijímací zkoušky na učební obory s výučním listem formou pohovoru. Nové termíny jsou:

Celá zpráva

Důležité informace pro končící ročníky SŠ

Vytvořeno dne 24.03.2021 11:14, Mgr. Viktor Zálešák


Vážení rodiče, žáci a žákyně, zasíláme Vám informace ke změnám maturitních a závěrečných zkoušek a v roce 2021. O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy a zprávy v Edookitu. Čtěte dále.

Celá zpráva

Důležité změny pro šk. rok 2020/2021

Vytvořeno dne 28.08.2020 08:33, Ing. Soňa Šestáková


Vážení zákonní zástupci dětí/žáků naší školy a školských zařízení (dále ŠD a ŠK), vážení zletilí žáci naší školy, oznamujeme Vám, že ve školním roce 2020/2021 dojde k několika změnám.

Celá zpráva