Oznámení o přerušení provozu školní družiny a školního klubu

Vytvořeno dne 23.10.2020 11:14, Mgr. Lukáš Kabátek


Školní družina, školní klub a internát budou v době podzimních prázdnin 26. 10. až 30.10. 2020 uzavřeny. Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

Celá zpráva

Důležité změny pro šk. rok 2020/2021

Vytvořeno dne 28.08.2020 08:33, Ing. Soňa Šestáková


Vážení zákonní zástupci dětí/žáků naší školy a školských zařízení (dále ŠD a ŠK), vážení zletilí žáci naší školy, oznamujeme Vám, že ve školním roce 2020/2021 dojde k několika změnám.

Celá zpráva