Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

Vytvořeno dne 02.12.2020 09:59, Mgr. Dagmar Pelikánová


Mateřská škola bude v době od 21. 12. 2020 do  1. 1. 2021 včetně uzavřena. Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem. Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc prosinec 2020 bude úměrně snížena.

Celá zpráva

Provoz 1. a 2. třídy mateřské školy,

Vytvořeno dne 20.11.2020 17:16, Mgr. Dagmar Pelikánová


Provoz 1. a 2. třídy mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, bude po uzavření Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje se sídlem v Brně z důvodu výskytu laboratorně potvrzeného infekčního onemocnění COVID-19 v mateřské školy obnoven od pondělí 23. 11. 2020.

Celá zpráva

Oznámení o snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Vytvořeno dne 27.10.2020 13:21, Mgr. Dagmar Pelikánová


Z důvodu přerušení provozu na více než 5 kalendářních dnů v měsíci, který od 22. 10. 2020 nařídila KHS Brno pro 3. a 4. třídu mateřské školy, bude dětem těchto tříd snížena úplata
za předškolní vzdělávání v měsíci říjen 2020 z celkové částky 300,00 Kč na částku 214,00 Kč.

Celá zpráva