Nové informace k testování na škole

Vytvořeno dne 03.05.2021 10:30, RNDr. Dana Švihálková


S platností od 3.5.2021 se žáci SŠ, ZŠ a ZŠS a děti z MŠ budou testovat jedenkrát týdně, a to v pondělí nebo ihned po příchodu do školy(v jiný den).
Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo také pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

 

Celá zpráva

Informace k zápisu do MŠ

Vytvořeno dne 24.04.2021 09:31, Mgr. Dagmar Pelikánová


Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 svou ředitelkou zveřejňuje následující informace související se zápisem do mateřské školy (zápisem k předškolnímu vzdělávání - dále jen „zápis“) pro školní rok 2021/2022.

Celá zpráva

Základní informace o testování pro rodiče a žáky

Vytvořeno dne 23.04.2021 09:05, Ing. Soňa Šestáková


Proces samoodběru

  • —Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
  • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.
  • —Během testování je vhodné zajistit větrání.
Celá zpráva