Rozvrhy tříd od 7.12.2020

Vytvořeno dne 02.12.2020 13:04, Mgr. Viktor Zálešák


Rotační rozvrhy jednotlivých tříd. Platný od 7.12.2020 a od 14.12.2020

Celá zpráva

Info - COVID-19

Vytvořeno dne 24.11.2020 09:42, Mgr. Viktor Zálešák


Rozvrhy jednotlivých tříd v období od 25.11.2020

Celá zpráva

Den otevřených dveří - tentokrát trochu jinak

Vytvořeno dne 27.11.2020 09:07, Ing. Jitka Smejkalová


Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci místo plánovaného dne otevřených dveří, který se měl uskutečnit dne 7.12., Vám nabízíme online konzultace o studiu s výchovnými poradkyněmi, popř. individuální návštěvu školy.

Celá zpráva

Důležité změny pro šk. rok 2020/2021

Vytvořeno dne 28.08.2020 08:33, Ing. Soňa Šestáková


Vážení zákonní zástupci dětí/žáků naší školy a školských zařízení (dále ŠD a ŠK), vážení zletilí žáci naší školy, oznamujeme Vám, že ve školním roce 2020/2021 dojde k několika změnám.

Celá zpráva