Popis testování žáků SŠ na přítomnost Covid-19

Vytvořeno dne 20.04.2021 12:13, Mgr. Viktor Zálešák


Testování bude probíhat dle přiloženého rozpisu. Pokud nebude žák přítomen v tyto dny, bude otestován ihned po svém příchodu do školy.
Dozor budou vykonávat učitelé stanovení dle rozpisu, výsledky testů budou zapisovat do připravené tabulky.
Při vstupu do místnosti si žáci vydezinfikují ruce, posadí se na vyhrazená místa a obdrží testovací sady. Pod dozorem vyučujících provedou test samovýtěrem.

Celá zpráva

Informace o testování – přijímací zkoušky na SŠ

Vytvořeno dne 13.04.2021 17:36, Mgr. Viktor Zálešák


  • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
     
  • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. K tomu mohou základní školy použít vzor dostupný na webových stránkách EDU.cz; vzor je také součástí přílohy tohoto dokumentu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).
Celá zpráva

Základní informace o testování pro rodiče a žáky

Vytvořeno dne 12.04.2021 07:50, Ing. Soňa Šestáková


Proces samoodběru

  • —Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
  • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.
  • —Během testování je vhodné zajistit větrání.
Celá zpráva

Změna termínu přijímacích zkoušek na učební obory

Vytvořeno dne 06.04.2021 09:34, Viktor Zálešák


Změna termínu přijímacích zkoušek na učební obory s výučním listem na školní rok 2021/2022.

Na základě rozhodnutí MŠMT došlo ke změně termínů přijímací zkoušky na učební obory s výučním listem formou pohovoru. Nové termíny jsou:

Celá zpráva

Zrušení přijímací zkoušky pro maturitní obory

Vytvořeno dne 05.03.2021 08:32, Viktor Zálešák


V souladu s čl. IV opatření obecné povahy č. j.: MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021 a ve spojení s výslovným vyhrazením možnosti rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky uvedeným v bodě 3. 1. 3 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 ze dne 20. 1. 2021

ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

rozhodla o nekonání školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do následujících oborů vzdělání a forem vzdělávání.

-  63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání,

-  75-41-M/01 Sociální činnost, denní forma vzdělávání,

-  69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, denní forma vzdělávání.

Vice informaci zde.

Celá zpráva

Důležité informace pro končící ročníky SŠ

Vytvořeno dne 24.03.2021 11:14, Mgr. Viktor Zálešák


Vážení rodiče, žáci a žákyně, zasíláme Vám informace ke změnám maturitních a závěrečných zkoušek a v roce 2021. O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy a zprávy v Edookitu. Čtěte dále.

Celá zpráva

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro rok 2021/2022

Vytvořeno dne 21.01.2021 08:59, Mgr. Viktor Zálešák


V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání

Celá zpráva

Důležité změny pro šk. rok 2020/2021

Vytvořeno dne 28.08.2020 08:33, Ing. Soňa Šestáková


Vážení zákonní zástupci dětí/žáků naší školy a školských zařízení (dále ŠD a ŠK), vážení zletilí žáci naší školy, oznamujeme Vám, že ve školním roce 2020/2021 dojde k několika změnám.

Celá zpráva