Den otevřených dveří na ZŠ, ZŠS - 2021

Vytvořeno dne 12.02.2021 08:21, RNDr. Dana Švihálková


Den otevřených dveří na základní škole a základní škole speciální proběhne, pokud to situace dovolí, 24. 3. 2021, kdy vás rádi přivítáme na půdě školy a zodpovíme vaše dotazy ohledně zápisu do  prvních tříd.

Bude probíhat formou individuálních konzultaci za dodržení nařízených hygienicko- epidemiologických opatření. Termín konzultace si dohodněte na těchto e-mailových adresách:

- pro základní školu na adrese svihalkova@sss-ou.cz
- pro základní školu speciální na adrese pelikanova@sss-ou.cz

 

Celá zpráva

Důležité změny pro šk. rok 2020/2021

Vytvořeno dne 28.08.2020 08:33, Ing. Soňa Šestáková


Vážení zákonní zástupci dětí/žáků naší školy a školských zařízení (dále ŠD a ŠK), vážení zletilí žáci naší školy, oznamujeme Vám, že ve školním roce 2020/2021 dojde k několika změnám.

Celá zpráva