Seznamy přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání ZŠ

Vytvořeno dne 10.05.2021 10:11, Martin Sýs


Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává  Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2.
 

Celá zpráva

Nové informace k testování na škole

Vytvořeno dne 03.05.2021 10:30, RNDr. Dana Švihálková


S platností od 3.5.2021 se žáci SŠ, ZŠ a ZŠS a děti z MŠ budou testovat jedenkrát týdně, a to v pondělí nebo ihned po příchodu do školy(v jiný den).
Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo také pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

 

Celá zpráva

Základní informace o testování pro rodiče a žáky

Vytvořeno dne 23.04.2021 09:05, Ing. Soňa Šestáková


Proces samoodběru

  • —Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
  • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.
  • —Během testování je vhodné zajistit větrání.
Celá zpráva

Popis testování žáků ZŠ na přítomnost Covid-19

Vytvořeno dne 20.04.2021 12:16, RNDr. Dana Švihálková


Popis testování žáků na přítomnost SARS Cov-2 na ZŠ

Testování bude probíhat až do odvolání 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud nebude žák přítomen v tyto dny, bude otestován ihned po svém příchodu do školy.

Testování bude probíhat  v budovách B3 a B2, vždy tam, kde má žák kmenovou třídu. Na B2 to bude v hale školy, na B3 to bude jídelna. Testování proběhne ve dvou skupinách, v časech 7:15 pro první skupinu, 7:40 pro druhou skupinu.

Celá zpráva

Zápis do 1. třídy na rok 2021/2022

Vytvořeno dne 19.04.2021 10:33, RNDr. Dana Švihálková


Informace o termínech a organizaci zápisu, kritéria pro přijetí

Formuláře ke stažení, Žádost o odklad školní docházkyŽádost o přijetí do základní školy

Celá zpráva

Důležité změny pro šk. rok 2020/2021

Vytvořeno dne 28.08.2020 08:33, Ing. Soňa Šestáková


Vážení zákonní zástupci dětí/žáků naší školy a školských zařízení (dále ŠD a ŠK), vážení zletilí žáci naší školy, oznamujeme Vám, že ve školním roce 2020/2021 dojde k několika změnám.

Celá zpráva