Kontakty - Základní škola

Pokud stránky prohlížíte na mobilním zařízení, které má možnost telefonních hovorů, můžete kliknutím na telefonní klapku volat přímo.

Jméno Pracovní pozice Telefon Email Mobil Škola
Švihálková Dana, RNDr. zástupce ZŠ, statutární zástupce +420543321303 kl.308 svihalkova@sss-ou.cz 607286281 Základní škola
Hájková Jitka, Mgr. učitelka ZŠ - ČEJ, INF hajkova@sss-ou.cz Základní škola
Hanzlíčková Magda, Mgr. učitelka ZŠ - ANJ hanzlickova@sss-ou.cz Základní škola
Hofmann Dušan, Mgr. učitel hudební vzdělávání +420543321303 kl.318 hofmann@sss-ou.cz Základní škola
Holoubková Pavla, Mgr. učitelka ZŠ 1. st. +420543321303 kl.304 holoubkova.pavla@sss-ou.cz Základní škola
Kabátková Lucie, Mgr. učitelka ZŠ - PRAV,VYV,MAT kabatkova.lucie@sss-ou.cz Základní škola
Kodymová Lenka, PhDr. učitelka ZŠ - PRAV,VYV,PRO,DEJ +420543321303 kl.304 kodymova@sss-ou.cz Základní škola
Kopecká Olga, Mgr. speciální pedagog - nápravy SPU, logopedie +420543321303 kl.304 kopecka@sss-ou.cz Základní škola
Kuthanová Karla, Mgr. učitelka ZŠ 1. st. +420543321303 kl.304 kuthanova.karla@sss-ou.cz Základní škola
Langhammerová Blanka asistentka +420543321303 kl.304 langhammerova@sss-ou.cz Základní škola
Miksová Eva, Mgr. učitelka ZŠ - CEJ,DEJ,VOB, výchovný poradce +420543321303 kl.317 miksova.e@sss-ou.cz Základní škola
Mrakavová Magdaléna, Mgr. učitelka ZŠ 1. st. +420543321303 kl.304 mrakavova@sss-ou.cz Základní škola
Nekudová Barbora, Mgr. učitelka ZŠ - TEV +420543321303 kl.316 nekudova@sss-ou.cz Základní škola
Novotná Iveta, Mgr. učitelka ZŠ 1. st. +420543321303 kl.304 novotna@sss-ou.cz Základní škola
Ochvatová Jana, Mgr. učitelka ZŠ -ANJ +420543321303 kl.304 ochvatova@sss-ou.cz Základní škola
Olsson Milana, Mgr. učitelka ZŠ 1. st. +420543321303 kl.304 olsson@sss-ou.cz Základní škola
Pechová Radmila, Mgr. učitelka ZŠ 1. st. +420543321303 kl.304 pechova@sss-ou.cz Základní škola
Pokorná Jana, Mgr. učitelka ZŠ 1. st., preventista soc.-pat. jevů +420543321303 kl.304 pokorna@sss-ou.cz Základní škola
Svobodová Marcela, Mgr. učitelka ZŠ 1. st. +420543321303 kl.304 msvobodova@sss-ou.cz Základní škola
Svobodová Marie, Ing. Mgr. učitelka ZŠ - CHE,FYZ,INF +420543321303 kl.316 svobodova.marie@sss-ou.cz Základní škola
Svobodová Marie, as. asistentka Základní škola
Šafránková Martina, Mgr. speciální pedagog - logopedie +420543321303 kl.304 safrankova@sss-ou.cz Základní škola
Škodová Soňa učitelka hudebních předmětů +420543321303 kl.318 Základní škola
Štěchová - Procházková Ivana, Mgr. učitelka 1. st. +420543321303 kl.304 prochazkova@sss-ou.cz Základní škola
Trčalová Marta, Mgr. speciální pedagog- braillovo písmo, zrakové vady +420543321303 kl.304 trcalova@volny.cz Základní škola
Trhlík Jan, Mgr. učitel ZŠ -HUV,CEJ,MAT,ZEM +420543321303 kl.304 trhlikh@sss-ou.cz Základní škola
Trhlík Michal, Mgr. speciální pedagog Základní škola
Vaníček Jan, Mgr. učitel ZŠ -MAT,CEJ,INF,PRO,PRAV +420543321303 kl.304 vanicek@sss-ou.cz Základní škola
Verbíková Vendula asistentka +420543321303 kl.304 verbikova.vendula@sss-ou.cz Základní škola
Vlková - Filipová Helena, Mgr. učitelka ZŠ MAT,PRO,VYZ +420543321303 kl.324 filipova@sss-ou.cz Základní škola
Wágnerová Vladimíra, Mgr. učitelka ZŠ 1. st. +420543321303 kl.304 wagnerova@sss-ou.cz Základní škola
Zelinková Svatava, Ing. asistentka +420543321303 kl.304 zelinkova@sss-ou.cz Základní škola