Maturita 2020 – profilová část

Obor: Sociální činnost

Ústní povinné zkoušky:

 • Psychologie - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
 • Sociální pedagogika - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
 • Sociální služby -  praktická zkouška formou obhajoby maturitní práce před maturitní komisí

Nepovinné zkoušky:

 • Informatika - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
 • Právo - součástí zkoušky je předmět Občanská nauka - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
 • Ekonomika - součástí zkoušky je předmět Písemná komunikace a administrativa - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
   

Obor: Obchodní akademie

Ústní povinné zkoušky:

 • Účetnictví - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
 • Ekonomika - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
 • Písemná práce z ekonomiky, účetnictví a písemné a ústní komunikace – forma písemné a praktické zkoušky

Nepovinné zkoušky:

 • Informační technologie - forma ústní zkoušky před maturitní komisí
 • Právo – součástí zkoušky je předmět Občanská nauka a Občanský základ- forma ústní zkoušky před maturitní komisí

 

Z nepovinných předmětů si žák může vybrat maximálně 2 zkoušky.

 

U denní formy vzdělávání můžeme do MZ zařadit jen ty zkoušky, které se za celou dobu vzdělávání vyučují minimálně 144 hodin.

 

NAHRAZENÍ ZKOUŠEK:

Ředitelka školy může profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit žákovi zkouškou dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyk. Žák musí do 31. března podat písemnou žádost ŘŠ a musí přiložit ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.