Obor

Praktické zkoušky
a písemné zkoušky

Ústní zkoušky a obhajoby prací

Didaktické testy společné části MZ

Písemné (slohové) práce

Masér sportovní a rekondiční

21.4.2021 (středa)
Praktické zkouška z masáží

20.5.2021 (čtvrtek)
Ústní maturitní zkouška

Společná část maturitní zkoušky podle jednotného rozpisu
(bude doplněno později)

7.4.2021 (středa)
Slohová práce z českého jazyka

12.4.2021 (pondělí)
Slohová práce z cizího jazyka

Obchodní akademie

22.4.2021 (čtvrtek)
Souvislá písemná práce
z předmětů Ekonomika, Účetnictví, Písemná a ústní komunikace

19.5.2021 (středa)
Ústní maturitní zkouška

Společná část maturitní zkoušky podle jednotného rozpisu
(bude doplněno později)

7.4.2021 (středa)
Slohová práce z českého jazyka

12.4.2021 (pondělí)
Slohová práce z cizího jazyka


Konec školního roku pro žáky čtvrtých ročníků je stanoven na 30.4.2021 (pátek).