Obor

Praktické zkoušky
a písemné zkoušky

Ústní zkoušky a obhajoby prací

Didaktické testy společné části MZ

Masér sportovní a rekondiční

16.7.2021 (pátek)
Praktická zkouška z masáží

25.6.2021 (pátek)
Ústní maturitní zkouška

Společná část maturitní zkoušky podle jednotného rozpisu.
24.5.2021 od 8.00 matematika,
24.5.2021 od 13.30 anglický jazyk,
25.5.2021 od 8.00 český jazyk a literatura,
26.5.2021 od 8.00 matematika rozšiřující

Obchodní akademie

22.4.2021 (čtvrtek)
Souvislá písemná práce
z předmětů Ekonomika, Účetnictví, Písemná a ústní komunikace

7.6.2021 (pondělí)
Ústní maturitní zkouška

Společná část maturitní zkoušky podle jednotného rozpisu.
24.5.2021 od 8.00 matematika,
24.5.2021 od 13.30 anglický jazyk,
25.5.2021 od 8.00 český jazyk a literatura,
26.5.2021 od 8.00 matematika rozšiřující


Konec školního roku pro žáky čtvrtého ročníku oboru Obchodní akademie je stanoven na 21.5.2021 (pátek).

Konec školního roku pro žáky čtvrtého ročníku oboru Masér sportovní a rekondiční je stanoven na 14.7.2021 (středa).