Obor

Praktická zkouška
a písemná zkouška profilové části MZ

Ústní zkoušky společné části i profilové části MZ
a obhajoby prací

Didaktické testy společné části MZ

Sociální činnost

 

28.5.2020 (čtvrtek)
Obhajoba maturitní práce.

18.6.2020 (čtvrtek)
Ústní zkoušky společné části
a ústní zkoušky profilové části.

1.-2.6.2020
(pondělí - úterý)

Didaktické testy

Obchodní akademie

28.5.2020 (čtvrtek)
Souvislá písemná práce
z předmětů Ekonomika, Účetnictví, Písemná a ústní komunikace.

17.6.2020 (středa)
Ústní zkoušky společné části
a ústní zkoušky profilové části
 

1.-2.6.2020
(pondělí - úterý)

Didaktické testy


Konec školního roku pro žáky čtvrtých ročníků je stanoven na 29.5.2020 (pátek).