Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, dle § 80 odst.5 jmenuje ředitelka školy

 

maturitní zkušební komisi

 

ústní maturitní zkoušky dne 16.9. 2019

studijní obor: Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02

 

předseda: Mgr. Lucie Daňková
místopředseda zkušební komise: Mgr. Marek Smutný
třídní učitel:    Mgr. Ludmila Valouchová

 

 

 

 

 

Předmět

zkoušející, hodnotitel

přísedící, hodnotitel

Český jazyk a literatura

Mgr. Hana Pavlicová

Mgr. Veronika Svobodová

Cizí jazyk – anglický j.

Ing. Dana Šindelářová

Mgr. Miluše Skácelová

Aplikovaná masáž

Bc. Andrea Havlíková

Mgr. Romana Hlinecká

Rekondice

Mgr. Romana Hlinecká

Bc. Andrea Havlíková

 

 


 

maturitní zkušební komisi

 

pro praktickou zkoušku z předmětu Masáže

dne 11.9.2019

studijní obor: Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02

 

předseda:  Mgr. Lucie Daňková
místopředseda zkušební komise: Mgr. Marek Smutný
třídní učitel:      Mgr. Ludmila Valouchová
Zkoušející: Bc. Andrea Havlíková
Přísedící:       Mgr. Romana Hlinecká