ORGANIZACE ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY S4 – 18. 6. 2020 (čtvrtek)

(Multimediální učebna 3, zázemí v S4)

Předseda Mgr. Lenka Spáčilová
Místopředseda Mgr. Dagmar Maarová
Třídní učitel Mgr. Jaroslava Gurková

 

07:45 - Porada
07:55 - Zahájení maturitní zkoušky paní ředitelkou

08:00 - Český jazyk a literatura

 • hodnotitel 1: Mgr. Hana Pavlicová
 • hodnotitel 2: Mgr. Veronika Svobodová

 
08.00 - 08.30, příprava do 08.45 - Tereza Bogdanová o 50%    

5 minut porada

08.10 - 08.50, příprava do 09:05 - Lucie Jonášová o 100%, asistent Hlinecký      

5 minut porada

08.30  - 09.10, příprava do 09.25 - Jan Slavík o 100%, asistent matka

5 minut porada

08:50 - 09.30, příprava do 09.45 - Kristýna Steindlová o 100%, asistent otec

5 minut porada

 

09:30 - Psychologie

 • zkoušející: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph.D.
 • přísedící: Mgr. Miroslava Kubicová

09.30 - 09.50 příprava do 10.05 - Tereza Bogdanová o 50%
09.35 - 10.05 příprava do 10:20 - Lucie Jonášová o 100 %, asistent Hlinecký
09.50 - 10.20 příprava do 10.35 - Jan Slavík o 100%, asistent matka
10.05 - 10.35 příprava do 10.50 - Kristýna Steindlová o 100%, asistent otec


10:30 - Sociální pedagogika

 • zkoušející: Mgr. Jaroslava Gurková
 • přísedící: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph.D.


10.30 - 10.50 příprava do 11.05 - Tereza Bogdanová o 50%  
10.35 - 11.05 příprava do 11:20 - Lucie Jonášová o 100%, asistent Hlinecký
10.50 - 11.20 příprava do 11.35 - Jan Slavík o 100%, asistent matka
11.05 - 11.35 příprava do 11.50 - Kristýna Steindlová o 100%, asistent otec

 

11:20 - Anglický jazyk

 • hodnotitel 1: Ing. Dana Šindelářová
 • hodnotitel 2: Mgr. Petr Šebela

11.20 - 12.00 příprava do 12:15 - Lucie Jonášová o 100%, asistent Pavlicová      

5 minut porada

11.40 - 12.20 příprava do 12.35 - Jan Slavík o 100%, asistent matka

5 minut porada

12.00 - 12.40 příprava do 12.55 - Kristýna Steindlová o 100%, asistent otec

5 minut porada


13.00 - Vyhlášení výsledků, oběd

13:30 - Český jazyk a literatura

 • hodnotitel 1: Mgr. Hana Pavlicová
 • hodnotitel 2: Mgr. Veronika Svobodová

 
13.30 - 14.10 příprava do 14.25 - Brigita Hunková o 100%, asistent Hlinecký   

5 minut porada

13.50 - 14.30 příprava do 14.45 - Matouš Nedopil o 100%, asistent Havlíková       .

5 minut porada

14.10 - 14.50 příprava do 15.05 - Tereza Havlasová o 100%

5 minut porada

 

14:40 - Psychologie

 • zkoušející: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph.D.
 • přísedící: Mgr. Miroslava Kubicová

14.40 - 15.10 příprava do 15.25 - Brigita Hunková 100%, asistent Hlinecký
14.55 - 15.25 příprava do 15.40 - Matouš Nedopil o 100 %, asistent Havlíková
15.15 - 15.45 příprava do 16.00 - Tereza Havlasová o 100%


15:35 - Sociální pedagogika

 • zkoušející: Mgr. Jaroslava Gurková
 • přísedící: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph.D.


15.35 - 16.05 příprava do 16.20 - Brigita Hunková 100%, asistent Hlinecký
15.50 - 16.20 příprava do 16.35 - Matouš Nedopil o 100 %, asistent Havlíková
16.10 - 16.40 příprava do 16.55 - Tereza Havlasová o 100%


16:40 - Anglický jazyk

 • hodnotitel 1: Ing. Dana Šindelářová
 • hodnotitel 2: Mgr. Petr Šebela

16.30 - 17.10 příprava do 17:25 - Brigita Hunková 100%, asistent Hlinecký      

5 minut porada

16.50 - 17.30 příprava do 17.45 - Matouš Nedopil o 100 %, asistent Svobodová Veronika

5 minut porada

17.10 - 17.50 příprava do 18.05 - Tereza Havlasová o 100%

5 minut porada


18.15 - Vyhlášení výsledků


U profilové části MZ jsou časy přípravy žáků následné:

neprodloužen čas 15 minut
o 25%-50 % prodloužen čas 20 minut
o 75% prodloužen čas 25 minut
o 100% prodloužen čas 30 minut


U společné části MZ jsou časy přípravy žáků následné:

navýšení o 25% 25 minut příprava
navýšení o 50% 30 minut příprava
navýšení o 75% 35 minut příprava
navýšení o 100% 40 minut příprava
zdraví 20 minut příprava