Závěrečné zkoušky pro školní rok 2019/2020

 

 

Obor

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Ústní zkouška

Pečovatelské služby

8.6.2020

(pondělí)

11.6. a 12.6.2020

(čtvrtek, pátek)

16.6.2020

(úterý)

Rekondiční a sportovní masér

8.6.2020

(pondělí)

10.6.2020

(středa)

16.6.2020

(úterý)

 

29.5.2020 – pondělí - konec školního roku.