ORGANIZACE PÍSEMNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY MU3 dne 8.6.2020

 

Třída: MU3

Obor: Rekondiční a sportovní masér

 

07:55 - Zahájení paní ředitelkou v Multimediální učebně č.3.

08:00 - písemná práce (nejdéle trvá 240 min.)

 

Místo konání: třída Multimediální učebna č.3

 

Písemná práce z odborných předmětů:

Předsedkyně: Mgr. Lucie Daňková
Místopředsedkyně: Mgr. Romana Hlinecká
Třídní učitel: Mgr. Marek Smutný
Odborník z praxe: Mgr. Zuzana Kapounová

 

Zadá: Mgr. Marek Smutný + dozor Romana Hlinecká

 

Žák asistent
Daňková Barbora Růžička - třída S4
Novák Marián  
Šmidla Petr  
Švihálková Tereza  
Vintrová Šárka  
Vrzalová Karolína  

 

 


ORGANIZACE PRAKTICKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY MU3 dne 10.6.2020

 

Třída: MU3

Obor: Rekondiční a sportovní masér

Místo konání: Učebna masáží č.1, zázemí šatna

 

Předsedkyně: Mgr. Lucie Daňková
Místopředsedkyně: Mgr. Romana Hlinecká
Třídní učitel: Mgr. Marek Smutný
Odborník z praxe: Mgr. Zuzana Kapounová

Zkouška z odborného výcviku:

  • Zkoušející: Mgr. Marek Smutný
  • Přísedící: Mgr. Miriam Zralá

 

Časový harmonogram:

07:50 – 08:00 - Zahájení

 

Příprava a zkoušení žáků:

Příprava Zkoušení do Žák
08:00 - 08:15 08:45 Daňková Barbora
08:30 - 08:45 09:15 Novák Marián
09:00 - 09:15 09:45 Šmidla Petr
09:30 - 09:45 10:15 Švihálková Tereza
10:00 - 10:15 10:45 Vintrová Šárka
10:30 - 10:45 11:15 Vrzalová Karolína

 

11:30 - Vyhlášení výsledků

 


ORGANIZACE ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY MU3 dne 16. 6. 2020

Třída: MU3

Obor: Rekondiční a sportovní masér

 

Předsedkyně: Mgr. Lucie Daňková
Místopředsedkyně: Mgr. Romana Hlinecká
Třídní učitel: Mgr. Marek Smutný
Odborník z praxe: Mgr. Zuzana Kapounová

 

Místo konání: Učebna masáží č.1, zázemí šatna

 

Zkouška z odborných předmětů:

  • Zkoušející: Mgr. Marek Smutný
  • Přísedící: Mgr. Miriam Zralá

 

Časový harmonogram:

07:50 – 08:00 - Zahájení paní předsedkyní

 

Příprava a zkoušení žáků:

Příprava Zkoušení do Žák Prodloužení Asistent
08:00 - 08:30 08:45 Daňková Barbora 100% Havlíková
08:30 - 08:50 09:05 Novák Marián 50%  
08:50 - 09:05 09:20 Šmidla Petr    
09:05 - 09:20 09:35 Švihálková Tereza    
09:20 - 09:40 09:55 Vintrová Šárka 50%  
09:40 - 10:00 10:15 Vrzalová Karolína 50%  

 

U ústní části JZZ jsou časy přípravy žáků následné:
 

neprodloužen čas 15 minut
prodloužen čas o 25% - 50% 20 minut
prodloužen čas o 75% 25 minut
prodloužen čas o 100% 30 minut

 

10:30 - Vyhlášení výsledků