ORGANIZACE PÍSEMNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY P3 dne 8.6.2020

 

Třída: P3

Obor: Pečovatelské služby

 

07:55 - Zahájení

08:00 - písemná práce (ukončení 12:00)

 

Místo konání: budova B2 - učebna č. 218, učebna pečovatelství, učebna VYT, učebna č. 213, učebna PR2, kabinet

Předsedkyně: Mgr. Martina Lukšová
Místopředsedkyně: Mgr. Hana Handlarová
Třídní učitel: PhDr. Taťána Rašková, CSc.
Odborník z praxe: Mgr. Andrea Slavíčková, Dis

 

Zadá: Mgr. Hana Handlarová

Dozor:  Ing. Dana Šindelářová, Ing. Eva Navrátilová, PaedDr. Ivana Svobodová, Bc. Andrea Havlíková

Asistenti: Mgr. Gabriela Matyášová, PhDr. Taťána Rašková, Mgr. Janka Budjačová

 

Žák Asistent Dozor Třída
Drlíková Tereza   Ing. Dana Šindelářová P1
Holík Vojtěch   Bc. Andrea Havlíková PR1
Krajcarová Ilona Mgr. Gabriela Matyášová   213
Spišák Pavel Mgr. Janka Budjačová   PR2 (odborná učebna prdavačů)
Tipoa Eleni   PaedDr. Ivana Svobodová VYT
Vrbová Marta   PhDr. Taťána Rašková učebna pečovatelství
Vysoudilová Eliška   Eva Navrátilová kabinet

 

 


ORGANIZACE PRAKTICKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY P3 dne 11.6.2020 a 12.6.2020

 

Třída: P3

Obor: Pečovatelské služby

Místo konání: Učebna pečovatelství, kuchyňka (ZŠ), zázemí: učebna č. 218P

 

Předsedkyně: Mgr. Martina Lukšová
Místopředsedkyně: Mgr. Hana Handlarová
Třídní učitel: PhDr. Taťána Rašková, CSc.
Odborník z praxe: Mgr. Andrea Slavíčková, Dis

Zkouška z odborného výcviku:

  • Zkoušející: Ing. Eva Navrátilová, Mgr. Andrea Dobšíková, PhD.
  • Přísedící: PaedDr. Ivana Svobodová, Bc. Andrea Havlíková
  • Asistentka: Mgr. Gabriela Matyášová

 

Časový harmonogram:

11.6.2020
07:55 - Zahájení
08:00 - 13:00 (nejpozději v 15:00)

Žák
Holík Vojtěch
Krajcarová Ilona
Vrbová Marta
Vysoudilová Eliška

12.6.2020
07:55 - Zahájení
08:00 - 13:00 (nejpozději v 15:00)

Žák
Drlíková Tereza
Spišák Pavel
Tipoa Eleni

 

15:00 - Vyhlášení výsledků

 


ORGANIZACE ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY P3 dne 16.6.2020

Třída: P3

Obor: Pečovatelské služby

Místo konání: Multimediální učebna č. 1
Zázemí: třída S4

 

Předsedkyně: Mgr. Martina Lukšová
Místopředsedkyně: Mgr. Hana Handlarová
Třídní učitel: PhDr. Taťána Rašková, CSc.
Odborník z praxe: Mgr. Andrea Slavíčková, Dis

 

Zkouška z odborných předmětů:

  • Zkoušející: Mgr. Jaroslava Gurková
  • Přísedící: Mgr. Andrea Dobšíková, PhD.
  • Asistentka: Mgr. Gabriela Matyášová

 

Časový harmonogram:

07:55 - Zahájení paní předsedkyní

 

Příprava a zkoušení žáků:

Příprava Zkoušení do Žák Prodloužení
08:00 - 08:30 08:45 Vysoudilová Eliška 50%
08:30 - 08:50 09:05 Holík Vojtěch 50%
08:50 - 09:20 09:35 Krajcarová Ilona 100%
09:20 - 09:50 10:05 Spišák Pavel 100%
09:50 - 10:10 10:25 Vrbová Marta 50%
10:10 - 10:30 10:45 Drlíková Tereza 50%
10:30 - 11:00 11:15 Tipoa Eleni 100%

 

U ústní části JZZ jsou časy přípravy žáků následné:
 

neprodloužen čas 15 minut
prodloužen čas o 25% - 50% 20 minut
prodloužen čas o 75% 25 minut
prodloužen čas o 100% 30 minut

 

11:35 - Vyhlášení výsledků