Název škol:

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2


Kontaktní adresa:

Kamenomlýnská 2, Brno, 603 00


Telefon: + 420 543 212 531 – střední škola, + 420 543 321 303 – základní škola

Mobil číslo: 721 231 781- ředitelka školy

Kuchyně: +420 543 248 576, 724 090 260 - vedoucí stravování


E-mail: sekretariat@sss-ou.cz

ID datové schránky: tgwya9d

www stránky školy: www.kamenomlynska.cz


IZO: 600 025 047

Právní forma: Příspěvková organizace

IČO: 653 53 650


Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 529/5, 118 00 Praha 1


Součásti organizace: mateřská škola, základní škola, střední škola, školní klub, školní družina, internát základní školy, internát střední školy, speciálně pedagogické centrum, školní jídelna, školní jídelna – výdejna, stravování svých zaměstnanců a zaměstnanců příspěvkových organizací vykonávajících činnost školy nebo školských zařízení ve smyslu § 119 věty třetí zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Zřizovací listina vydaná MŠMT ČR od 1. července 2006, čj. 6408/06 – 25


Statutární orgán, jmenovaná MŠMT ČR:

Ing. Soňa Šestáková


Osoby určené k poskytování informací:

Ing. Soňa Šestáková ředitelka školy

Barbora Pásková  finanční referent-správce rozpočtu, mzdová účetní

Mgr. Viktor Zálešák zástupce ŘŠ pro střední školu

RNDr. Dana Švihálková statutární zástupce ŘŠ, zástupce ŘŠ pro základní školu

Mgr. Dagmar Pelikánová zástupce ŘŠ pro MŠ a ZŠS

Mgr. Lukáš Kabátek vedoucí vychovatel

Mgr. Jana Trčková vedoucí speciálně pedagogického centra

Romana Blatná asistentka ředitelky

 

Výroční zprávy jsou k dispozici u ředitelky školy.

 

V Brně dne 1. 9. 2019