P L A T B Y  k  1. 9. 2019

Do věkové kategorie ve stravování jsou žáci zařazováni podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce, tedy od 1. září do 31. srpna.
  MSD MSV I. II. III.
 věková kategorie 3 - 6 let 7 - 10 let 7 - 10 let 11 - 14 let 15 a více let
 snídaně     13,00 14,00 15,00
 přesnídávka 8,00 9,00 9,00 10,00 11,00
 oběd 20,00 25,00 25,00 28,00 31,00
 svačina 7,00 8,00 8,00 9,00 10,00
 večeře 1     20,00 23,00 25,00
 večeře 2         11,00