P L A T B Y  k  1. 9. 2020

Do věkové kategorie ve stravování jsou žáci zařazováni podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce, tedy od 1. září do 31. srpna.
  MŠD MŠV I. II. III. ZAM CIZÍ
 věková kategorie 3 - 6 let 7 - 10 let 7 - 10 let 11 - 14 let 15 a více let dospělí cizí
 snídaně     13,00 14,00 15,00   60,00
 přesnídávka 9,00 10,00 10,00 11,00 12,00    
 oběd 24,00 27,00 27,00 30,00 33,00 33 (20) 75,00
 svačina 8,00 9,00 9,00 10,00 11,00    
 večeře 1     22,00 24,00 26,00 26 (13) 65,00
 večeře 2         11,00    
Celkem 41,00 46,00 81,00 89,00 108,00   200,00