Podmínky zdravotní způsobilosti

Podle sbírky zákonů č. 211/2010, nařízení vlády ze dne 31. května 2010 o soustavě oborů vzdělání v základní, středním a vyšším odborném vzdělání jsou onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče.

Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02

 • Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí.
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 • Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity
 • Závažné duševní nemoci a poruchy chování
 • Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu

Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01  

 • Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 • Závažné duševní nemoci a poruchy chování
 • Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu

Obchodní akademie 63-41-M/02

 • Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků

Sociální činnost 75-41-M/01

 • Závažné duševní nemoci a poruchy chování

Pečovatelské služby 75-41-E/01

 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 • Závažné duševní nemoci a poruchy chování

Prodavačské práce 66-51-E/01

 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž
 • Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin
 • Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu