Zápisový lístek (ZL)

Zápisový lístek obdržíte na základní škole, kterou Vaše dítě doposud navštěvuje.

Pokud si dítě podává přihlášku na střední školu a není již žákem základní školy, musí si zápisový lístek vyzvednout:

  • Osobně na krajském úřadě příslušném trvalému bydlišti dítěte (Brno – Krajský úřad, Žerotínovo náměstí 5, PSČ 601 82 , odbor školství –  sídlo Cejl 73, Brno). Pokud dítě není plnoleté, musí ZL vyzvednout zákonný zástupce. S sebou je nutný OP nebo pas, rodný list + doklad o bydlišti zákonného zástupce uchazeče. Při osobní návštěvě žádost o vydání ZL vyplňujete přímo na místě.
  • Napsat žádost, jejíž vzor naleznete na www.jmskoly.cz. Žádost  o vydání ZL zašlete poštou a poštou zpět Vám doručí ZL.
  • V případě, že pověříte jinou osobu vyzvednutím ZL, musí mít plnou moc a tu také naleznete na www.jmskoly.cz.