Pro přijetí na naši školu je nezbytné k přihlášce doložit DOPORUČENÍ ze Speciálně pedagogického centra nebo Pedagogicko-psychologické poradny.

Pro přehled uvádíme kontakty na některá Speciálně pedagogická centra:

u žáků se zrakovým postižením

  • Kamenomlýnská 2, Brno, 602 00, tel: 543 321 303, e-mail spc@sss-ou.cz

u žáků s kombinovanými vadami

u žáků s vadami řeči

u žáků s vadami sluchu

u žáků s tělesným postižením

u žáků s mentálním postižením

u žáků s poruchou autistického spektra

Pedagogicko-psychologické poradny:

u žáků se speciálními poruchami učení

  • Zachova1, Brno 602 00, tel: 543 245 914-6
  • Kohoutova 4, Brno 613 00, tel: 545 233 379, 545 233 380,e-mail kohoutova@pppbrno.cz kohoutova@pppbrno.cz

Kompletní seznam všech školských poradenských zařízení v Jihomoravském kraji najdete na webových stránkách www.jmskoly.cz.