Zeměkoule
Environmentální výchova

Slovo „environmentální“ působí možná na mnohé jako složitý a těžko pochopitelný výraz, jehož význam často zůstává tak trochu skryt a utajen.

Co to tedy ta environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) vlastně je?

Jednoduše se tím rozumí:

  1. předávání znalostí o biosféře, o Zemi, o vztahu člověka k životnímu prostředí a o problémech životního prostředí z globálního i lokálního hlediska; ovlivňování patřičného vztahu k přírodě
  2. rozvíjení schopnosti uvažovat v souvislostech a chápat vzájemné působení přístupů ekologických, technologických, ekonomických, ale i sociálních
  3. vedení k ohleduplnosti a spolupráci v mezilidských vztazích; působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu

Environmentální vzdělávání a výchova je významným předpokladem udržitelného rozvoje a její realizace patří mezi prvořadé zájmy Evropské unie.

Funkce koordinátora environmentální výchovy, vzdělání a osvěty byla na naší škole zřízena ve škol. roce 2005/06 a od září 2007 ji vykonává PaedDr I. Svobodová.

Od letošního školního roku se budete setkávat s problematikou environmentu i na webových stránkách školy. Dozvíte se tak nejen o aktuálním dění a akcích EVVO, ale také o zajímavostech z oblasti životního prostředí, ekologie, životního stylu aj.

Samozřejmě také uvítáme i vaše nápady, podněty a náměty, které můžete sdělit osobně, ale také prostřednictvím mailu na adrese: svobodova@sss-ou.cz.