Odpadové hospodářství, jako dlouhodobě stěžejní téma EVVO, je pro naše žáky z I. stupně a speciálních tříd nejpřitažlivější právě v podobě konkrétní ukázky práce v ekologickém hospodaření.

V návaznosti na problematiku trvale udržitelného rozvoje konala se pak v minulém školním roce – především pro druhý stupeň ZŠ – přednáška o problematice Fair trade, trvale udržitelného rozvoje, recyklace apod. Průběžně probíhaly konzultace koordinátora EVVO s vyučujícími oborů blízkých průřezovému tématu EVVO.

Sako - odpadové hospodářství - svoz odpadu

Dalším, nikoliv nepodstatným tématem  v řadě byla výchova k zodpovědnému vztahu k fauně. Výjezdů na jehněčí a koňský statek v Petrovicích okr. Blansko účastnila se i naše MŠ. V prosinci 2009 byl předán brněskému útulku Městské policie drobný ale přesto, domníváme se, důstojný výsledek naší „vánoční“ sbírky pro jejich zařízení (piškoty, laskominky pro psy, použité avšak čisté psí a kočičí pelíšky, náhubky, vodítka atp.)

Přednáška o odpadech

V součastné době rozvíjíme témata EVVO dle metodického pokynu MŠMT. Pro letošní rok to tedy jde zejména o snížení ekologické stopy školy a širší povědomost žáků, zejména těch na druhém stupni ZŠ, o ekologické návaznosti. K prvnímu jmenovanému rozšiřujeme okruh tříděného odpadu na naší škole o nebezpečný drobný i středně velký elektroodpad, jenž v rámci souteže „Recyklo hraní“ třídíme -  od drobných bateriových monočlánků až po např. vyřazené tiskárny. Na drobný elektroodpad je sběrná nádoba v každé budově areálu školy, na střední pak od ledna 2011 u zaměstnanců ICT. Pochopitelně pokračujeme i nadále ve sběru PET odpadu, papírového sběru a prošlých léků. Vše je odborně a zdarma likvidováno v zařízeních k tomu určených (sběrné firmy resp. lékárny).