Tonda Obal na cestách

Žáci prvních ročníků oborů P a TV se zúčastnili programu Tonda Obal na cestách, který financuje firma EKO-KOM. Beseda o správném třídění a následném využití separovaného odpadu s praktickými ukázkami. Program byl doplněn o krátké  videoukázky, seznamující žáky s provozem spalovny, separace odpadu na třídících linkách aj.

 

PaedDr. Ivana Svobodová

 


Špetka domácí ekologie

Tak se jmenoval program vycházející z průřezového tématu „Člověk a životní prostředí“, kterého se zúčastnili koncem září žáci tříd M a SP v Rozmarýnku, středisku pro environmentální vzdělávání. V programu se  žáci dozvěděli o historii a druzích odpadů, jejich využitelnosti, třídění, zpracování a likvidaci. V průběžných herních aktivitách srovnávali také nedostatky a přednosti skládkování a spalování odpadů. Nově získané poznatky mohou žáci využít v průběhu roku při zpracování školního projektu „Odpady. Kam s nimi?“

PaedDr. Ivana Svobodová


COCA – COLONIZACE


Třeťáci oborů SOŠ navštívili nově vybudované středisko pro environmentální vzdělávání na ulici Kamenná. Zapojili se do programu Coca-colonizace, v němž se seznámili s problematikou působení nadnárodních společností ve světě, zejména v rozvojových zemích.
Na příkladu společnosti Coca–Cola se dozvěděli, jak takové firmy vznikají a jakým způsobem následně ovlivňují životy lidí. Herní a diskusní aktivity řídili zástupci ze Společnosti pro Fair Trade.

PaedDr. I. Svobodová

 

 

 


Fotosoutěž s environmentálním zaměřením

Koncem února byl vyhlášen 1. ročník školní fotografické soutěže na téma Lesy, nelesy. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích:
1) Krásy lesa, pro ty, kteří se nechali inspirovat proměnami a krásou lesa v jednotlivých ročních obdobích
2) Poškození lesa vlivem přírodních živlů a vlivem lidské činnosti, kdy mohli žáci zdokumentovat působení, či následky přírodních živlů v našich lesích.
Účastníci mohli do soutěže zaslat maximálně 5 snímků v každé kategorii a soutěžní snímky byly vyhodnoceny v  rámci Dne Země.
Vítězem fotosoutěže se stal Sirag Turban, kterému tímto blahopřejeme.

Vítězné fotografie

Téma Ne-lesy:
Následující fotografie zaslal p. učitel Zálešák a my za ně děkujeme.


FOTOSOUTĚŽ

 

Lesy pokrývají třetinu české krajiny. Poskytují domov nesmírnému bohatství druhů rostlin a zvířat, zadržují povodně a jsou místem, kam lidé často jezdí odpočívat. Slouží jako plíce krajiny i zdroj dřeva a tvoří základ ekonomiky mnoha obcí.Ale chováme se k nim vždy tak, jak by se patřilo?

 

1. ročník fotografické soutěže na téma

Fotosoutěž proběhne ve dvou kategoriích:
1) Krásy lesa pro ty, kteří se nechají inspirovat proměnami lesa v ročních obdobích
2) Poškození lesa vlivem přírodních živlů a vlivem lidské činnosti zdokumentujte působení či následky přírodních živlů v našich lesích (kůrovce, vichřice, vody – polomy, vývraty apod.) a poškození lesa díky práci těžké mechanizace aj.


Šaty dělají člověka … A kdo dělá šaty?

Většina našeho oblečení je z bavlny. Ale jaké jsou pracovní podmínky v textilním průmyslu? Jaké jsou příčiny a souvislosti často přehnaně nízkých cen oblečení v globalizovaném světě? To a ještě mnohé jiné zajímavosti v rámci herních a diskusních aktivit na Lipce zjišťovali žáci TP a P . Výukový program byl připraven ve spolupráci se Společností Fair Trade a většinu žáků opravdu zaujal a přiměl je i přemýšlet nad mnohdy pro nás naprosto samozřejmými věcmi. Pracovní nasazení je patrné i z fotografií, pořízených v průběhu programu (foto Jitka Brachová – P).

 

 


Třídění odpadu na škole pokračuje!!!

V prosinci sice zmizely sběrné nádoby z chodeb školy, ale v třídění PET lahví pokračujeme!

JAK?

Každá třída si zajistí vlastní sběrnou nádobu (koš, krabici apod.), kterou pravidelně žáci vynášejí v době „svačinové“, obědové přestávky.

KAM?

Do velkokapacitního vaku na dvoře za jídelnou – na tom se nic nemění. PET lahve si pravidelně odváží k dalšímu zpracování a využití firma BRNOMETAL.


Programy s ekologickou tématikou na Lipce

Už druhým rokem se účastní třídy 1. ročníků OU, SOU a SŠ ekologické výuky v programu Nekup to!
Žáci se vždy dozví něco více o tom, jak správně třídit odpad, ale také o tom, jak pracují spalovny a čistírny odpadních vod a jaká existují pravidla při zakládání skládek odpadů. Program na Lipce bývá zajímavý, žáky zpravidla zaujme forma podání ekologických témat i to, že si sami mohou mnohé vyzkoušet na vlastní kůži.

PaedDr. I. Svobodová

Při třídění odpadu

Jak ekologicky a šetrně nakupovat?

Pracovní zaujetí žáků z M1

 


Návštěva Rozmarýnku

Dne 20. listopadu jsme se školou navštívili SEV Rozmarýnek, odloučené pracoviště Lipky (školské zařízení pro environmentální vzdělávání). Zúčastnili jsme se programu s názvem „Hořká chuť čokolády“, který se zabýval problematikou dětské práce v rozvojových zemích, stálou místní chudobou a dalšími globálními problémy. Celou prezentaci vedli dva mladí pracovníci Rozmarýnku, kteří měli připraveny různorodé aktivity. Především formou zajímavých her a společných diskusí jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací o daných problémech. Zejména jsme se věnovali způsobu sběru kakaových bobů, jejich zpracování a dalším krokům, které končí již hotovým výrobkem - čokoládou. Měli jsme možnost zapojit se do problematiky Fair Trade a hledat možná východiska, jak napravit přístup k dětské práci v zemích třetího světa.
Většinu spolužáků to nadchlo a chystáme se v rámci školy zorganizovat adopci na dálku.