Víte, co je ekologická stopa?

Jde o produkci odpadů, spotřebu proudu či spotřebu vody. Pro jednoduché zjištění vlivu jednotlivých zemí, nebo i jednotlivých lidí na životní prostředí vyvinuli vědci tzv. ekologickou stopu. Ta uvádí, jakou plochu přírodních zdrojů v hektarech potřebuje průměrně jeden člověk na zajištění svých potřeb, včetně potravin, surovin, energie a likvidace odpadů. Lidé žijící v různých koutech Země vytvářejí velmi rozličné ekologické stopy. Ekologická stopa ukazuje, že lidé v bohatých zemích spotřebují mnohonásobně více zdrojů než lidé z chudých částí světa.

 

Provnejte ekologickou stopu vybraných zemí (údaje z r. 2007):

Spojené arabské emiráty –9,9
USA; Kuvajt –9,5
Švédsko -7
Kanada –6,4
Francie –5,8
Velká Británie; Řecko –5,4
Švýcarsko; Izrael – 5,3
Česko –5
Německo; Španělsko –4,8
Rusko –4,4
Japonsko –4,3
Polsko –3,6
Čína; Kuba –1,5
Indie; Vietnam –0,8
Nepál –0,6
Somálsko –0,4
Afghanistán –0,3


Červený výstražný trojúhelník a v něm černobílý medvěd. Tento symbol zná určitě každý, kdo alespoň jedenkrát navštívil některou z našich či zahraničních zoo. Označují se jim druhy, kterým v přírodě hrozí vyhubení. Ta nejvzácnější a nejohroženější zvířata světa. A černobílý medvěd, kterého mají ve znaku, mezi nimi zaujímá jedno z předních míst.

Panda

 

Panda velká

domov – střední Čína - tzv. medvěd bambusový patří mezi nejohroženější zvířecí druh. V přírodě jsou velmi vzácné ( necelých 1000 kusů). Za potravou vycházejí v noci, živí se výhradně bambusovými výhonky a jídlem stráví 16 hodin denně (sežvýká asi 600 výhonků). Panda je velká až 150 cm, dosahuje hmotnosti 80 – 160 kg. Mívají 1 – 2 mláďata (rodí se růžová a slepá) jednou za 2 roky a přežívá jen jedno. Pandy jsou ohrožené v důsledku poškozování přirozeného prostředí lidskou činností i lovu pytláky pro kůži. V zajetí se dožívá až 30 let.

PandaPanda